ယူနန္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပ

2017-08-02 17:11 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္ေန႔မွ စ ကူမင္းၿမိဳ႕ က်င္းပမည္။

ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ စတုတအႀကိမ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုဆရာကုိ အကဲျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ(ယူနန္) ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ရင္းႏွီးၿမိဳပ္ႏံွမႈ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ခရီးသြားလာေရး လက္မႈ အႏုပညာ ပစည္း ဒီဇုိင္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျပပြဲ၊ ေႏြဦးၿမိဳ႕ အလွမယ္ အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ၊ တစ္ကမာလံုး ဟူလူစ္ေႁပြ၊ တရုတ္ဘာဝူ အင္တာနက္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ယူနန္ ဟူလူစ္ေႁပြ သံစံုေတးဂီတ သီးဆုိပြဲ စေသာ လႈပ္ရွားမႈ(၁၆)ခုကုိ က်င္းပမည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ နည္းပညာလုပ္ငန္းမွာ ကူမင္းၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္းသည္ အာႀကိမ္ျပပြဲတြင္ ျပသေသာ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္သားမ်ားသည္ AR/VR ကုိ လက္ေတြ႕ေလ့လာၿပီး လက္ေတြ႕ အင္တာနက္ေပၚမွ ေလလံတင္ျခင္း ကုိလည္း ပါဝင္ႏုိင္မည္။

နာမည္ရွိ ရုပ္ပံုပန္းေျပာက္ထြင္းထုျခင္း (၄)ခုႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အသင္းမ်ားသည္ အႀကိမ္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပပြဲသုိ႔ ပါဝင္လာၿပီး အႏုပညာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္မည္။ တရုတ္တစ္ျပည္လံုးအတြင္း အထိပ္တန္း အေက်ာ္အသင္းသည္ တန္ဖုိးရွိေသာ အေက်ာ္လက္ရာမ်ားကုိ ျပတုိက္(၁)တြင္ ျပသမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ျပတုိက္(၁)တြင္ သစ္ထြင္းပန္းပု၊ သစ္ကုိင္ပန္းပု၊ သစ္ကုိင္ပန္းပုအႏုပညာ၊ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ခရီးသြားလာေရး လက္မႈအႏုပညာပစည္း၊ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိရိယာ တန္းဆာပလာ၊ မေဟာ္ဂနီသစ္ ပရိေဘာဂ စသည္တုိ႔ကုိလည္း ျပသမည္။

ျပတုိက္(၂)သည္ လုပ္ငန္းေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္း ျပခန္း ျဖစ္ဧရိယာအက်ယ္အဝန္သည္ စတုရန္းမီတာ (၄၇၆၀)ရွိၿပီး စံျပျပသေနရာ အခု(၂၃၀)ရွိပါသည္။ ျပတုိက္(၂)သည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဖန္တီးမႈ နည္းပညာလုပ္ငန္း၊ နာမည္ေက်ာ္ပညာရွင္၏ လက္ေရးလက္သားႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာ၊ က်င္တယ္ေဒသထြက္ ေႂကြထည္၊ ခရမ္းေရာင္ေျမလက္ရာ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျဖစ္ေသာ ျပသျခင္းေနရာ (၅)ခုကုိ ပါဝင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္