ယူနန္ ဖူအယ္ လက္ဖက္္ေျခာက္ ႏုိင္ငံတကာ ျပပြဲကုိ ဇလုိင္လ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့

2017-08-01 16:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) (၄)ရက္ၾကာေသာ ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ ဖူအယ္ လက္ဖက္္ေျခာက္ ႏုိင္ငံတကာ ျပပြဲကုိ ဇလုိင္လ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းႏုိင္ငံတကာ ျပသေရး စင္တာ ရုပ္သိမ္း ခဲ့ပါသည္။ ျပပြဲသည္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ မေလးရွား၊ လာအုိ စေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္း ျပည္နယ္ပမွ လက္ဖက္ေျခာက္ လုပ္ငန္း (၆၀၀)ေက်ာ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ပါဝင္ခဲ့ပါသည္၊ ျပပြဲသုိ႔ ပါဝင္သည့္သူႏွင့္ၾကည့္႐ႈသည့္သူမ်ားသည္ လူအေယာက္(၈)ေသာင္း ေက်ာ္လြန္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း ေငြေၾကး စုစုေပါင္းပမာဏသည္ (၀.၂၈)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။

ျပပြဲတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္၊ လက္ဖက္ရည္ေသာက္သံုးရန္ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ား၊ လက္ဖက္ရည္ေသာက္သံုးရန္ လက္မႈအႏုပညာပစည္း စသည္တုိ႔ကုိ ျပသၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားကုိ ႀကိဳက္ခံပါသည္။ ေပါင္စမ္းၿမိဳ႕ ခ်န္းနင္ခရုိင္တြင္ ခ်န္းနင္ ဘလက္တီး လုပ္ငန္း ကုမဏီ စေသာ လုပ္ငန္း(၆)ခုသည္ ျပပြဲကုိ ပါဝင္ၿပီး လက္ဖက္ေျခာက္ ထြက္ကုန္ပစည္း အမ်ဳိး(၈၀)ေက်ာ္ကုိ ပါလာကြင္းဆင္းေရာင္းခ်မႈ ပမာဏသည္ အယြမ္ (၃၉.၈)ေသာင္းရွိၿပီး ကြင္းဆင္း ကုန္ပစည္းမွာျခင္းႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ရရွိျခင္းတုိ႔၏ ေငြေၾကးပမာဏသည္ အယြမ္(၄၆၀)ေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ ဖူအယ္ လက္ဖက္္ေျခာက္ ႏုိင္ငံတကာ ျပပြဲမွ “Ancient Tea Horse Road - ယူနန္မွ တိဗက္သုိ႔ သြားေရာက္မႈ” လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ စတင္ျခင္းႏွင့္ သေဘာတူဝန္ခံခ်က္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း အခမ္းအနားမ်ားကုိ ဇလုိင္လ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရး စင္တာက်င္းပခဲ့ပါသည္။ စတင္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္း (၁၆)ခုသည္ သေဘာတူဝန္ခံခ်က္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ေငြေၾကး စုစုေပါင္းပမာဏသည္ အယြမ္(၀.၁)ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။

“နယ္ျခားေဒသတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုသည္ စားေသာက္ရန္ လက္ဖက္ေျခာက္” သည္ ယူနန္လက္ဖက္ေျခာက္၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာကုိ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ အသင္းသည္ (၁)ႏွစ္ေက်ာ္ ကုန္ၿပီး အႀကိမ္ “Ancient Tea Horse Road - ယူနန္မွ တိဗက္သုိ႔ သြားေရာက္မႈ”ကုိ စီစဥ္ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ နာမည္ရွိ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္း အမ်ားႀကီးသည္ စုေပါင္းၿပီး တိဗက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ျပည့္သူ႔ အမွတ္တံဆိပ္ ရုပ္ပံုလႊာျဖင့္ ယူနန္ လက္ဖက္ေျခာက္၏ ရုပ္ပံုလႊာသစ္ကုိ ထူေထာင္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္၊ Ancient Tea Horse Road မွ “ယူနန္မွ ကန္းစုသုိ႔ သြားေရာက္မႈ”“ယူနန္မွ ခ်င္းဟုိင္သုိ႔ သြားေရာက္မႈ”“ယူနန္မွ အတြင္းမြန္ဂုိလီးယားသုိ႔ သြားေရာက္မႈ”“ယူနန္မွ ရွင္းက်န္းသုိ႔ သြားေရာက္မႈ” စေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပ လုပ္ငန္း အခု(၅၀)မွ အခု(၁၀၀)ကုိ ဖိတ္ၾကားၿပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသုိ႔ အတူတူပါဝင္မည္။ “Ancient Tea Horse Road - ယူနန္မွ တိဗက္သုိ႔ သြားေရာက္မႈ” လႈပ္ရွားမႈသည္ “Ancient Tea Horse Road - ယူနန္မွ တိဗက္သုိ႔ သြားေရာက္မႈ”မွ လီက်န္းၿမိဳ႕ပထမအႀကိမ္ အခမ္းအနား၊ ယူနန္ လက္ဖက္ေျခာက္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တိဗက္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ နိဗာန္ေစ်းေရာင္းျခင္း တုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။

တိဗက္ေဒသတြင္ လူတစ္ေယာက္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လက္ဖက္ေျခာက္ (၇.၅)ကီလုိဂရမ္ကုိ စားေသာက္ႏုိင္ၿပီး တရုတ္တစ္ျပည္လံုးထဲမွ ပထမေနရာ ရွိေန၍ ထြက္ကုန္စုစုေပါင္းတန္ဖုိးသည္ အယြမ္(၆၀)ဘီလ်ံရွိၿပီး ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ ေရာင္းခ်ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ေစ်းကြက္အား ျဖစ္လာမည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္