ယူနန္ အမ်ဳိးသားဝတ္စံု ၿပိဳင္ပြဲ၏ ရလဒ္ကုိ ေဖာ္ျပ၊ မ်ားျပားေသာ ကူမင္းျမဳ႕ အမ်ဳိးသားဝတ္စံုသည္ ဆုရ

2017-07-19 14:37 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

2017020607392547

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဇလုိင္လ ၁၆ရက္ေန႔ ညတြင္ ခ်ဴ႐ံႈ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ယီလူမ်ဳိးစု မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ႏွင့္ ယူနန္အမ်ဳိးသားဝတ္စံု ယဥ္ေက်းမႈ ၿပိဳင္ပြဲ (ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း အၿပီးသတ္ၿပိဳင္ပြဲ) ညပြဲကုိ က်င္းပ ယူနန္အမ်ဳိးသားဝတ္စံု ယဥ္ေက်းမႈ ၿပိဳင္ပြဲ၏ ရလဒ္ကုိ ေဖာ္ျပၿပီး ကူမင္းသည္ ပထမဆု(၂)ခု၊ ဒုတိယဆု(၂)ခုႏွင့္ တတိယဆု(၄)ခုကုိ ရယူခဲ့ပါသည္။

20170717083302301

ဆုရေသာ အမ်ဳိးသားဝတ္စံုကုိ ဇလုိင္လ ၁၇ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ ခ်ဴ႐ံႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားကြင္းပင္၊ ေထာင္ယမ္ကန္ေရြ႕လ်ံ႕ ကြင္းပင္ႏွင့္ ယီဟုိင္ဥယ်ာဥ္ကြင္းပင္ တုိ႔ ျပသ ၁၇ရက္ေန႔ညတြင္ က်င္းပေသာ “မီးကုိ ပူေဇာ္ျခင္း မဟာအခမ္းအနား”ကုိ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

20170714082624865005

၂၀၁၇ခႏွစ္ ယူနန္ အမ်ဳိးသားဝတ္စံု ၿပိဳင္ပြဲကုိ ေဖေဖၚဝါရီလမွ စတင္က်င္းပ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း အၿပီးသတ္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ဇလုိင္လ ၁၄ရက္ေန႔မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ ခ်ဴ႐ံႈၿမိဳ႕ စတင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ျမဳ႕ (၁၆)ခုမွ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေနထုိင္သည့္ အမ်ဳိးသား (၂၆)ခု၏ ဝတ္စံု အစံု(၈၀၀)ကုိ ျပသၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ ဝတ္စံု၏ ရုိးရာအစဥ္အလာ၊ အႏုပညာလကဏာ၊ ကုိယ္စားျပဳျခင္း လကဏာ၊ ေဖာ္ျပျခင္းလကဏာႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲသူမ်ား၏ အတတ္ပညာစြမ္းရည္ ျပသျခင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ပထမဆုအခု(၃၀)၊ ဒုတိယဆုအခု(၅၀)ႏွင့္ တတိယဆု(၇၅)ခုကုိ ေရြးေကာက္ ခဲ့ပါသည္။

20170714082624468004

ၿပီးေနာက္၊ ဆုရေသာ အမ်ဳိးသားဝတ္စံုသည္ တရုတ္တစ္ျပည္လံုး လွည့္လည္ တင္ဆက္ျပပြဲႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေပၚပင္အဝတ္အစားျပပြဲကုိ ပါဝင္မည္၊ ယူနန္အမ်ဳိးသားဝတ္စံု ယဥ္ေက်းမႈကုိ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေသာ ေပၚပင္အဝတ္အစားျပပြဲကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီေပၚပင္အဝတ္အစားျပပြဲ စေသာႏုိင္ငံတကာ ထိပ္တန္း ဖယ္ရွင္အဝတ္အစား ယဥ္ေက်းမႈ ဇာတ္ခံုသုိ႔ ပါဝင္ ေစပါသည္ ျဖစ္မည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္