တရုတ္တစ္ျပည္လံုးတြင္ အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ဟုိတယ္ ႀကိဳတင္မွာၾကားျခင္းမွ တုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ လ်င္ျမန္

2017-07-19 14:20 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အပူအုိက္ဆံုးေႏြကာလသည္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီ ႏွင့္အမွ် တရုတ္တစ္ျပည္လံုးတြင္ ေနရာ အသီးသီး၏ အပူခ်ိန္သည္ ျမင့္တက္ လာပါသည္။ ခ်င္းေတာင္၊ ဓလ်န္၊ လ်စ္က်န္း၊ ကူမင္း၊ ယန္းထုိင္၊ ေကြ႕ယန္၊ ဟားအယ္ျပင္း၊ ဓထံု၊ ဟုိးဟယ္ေဟာင့္ထယ္၊ ခ်န္ခ်ိမ္း ျဖစ္သာ တရုတ္ျပည္တြင္းမွ ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ဟုိတယ္ ႀကိဳတင္မွာၾကားျခင္းမွ တုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ အျမန္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

အခုအထိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ကမင္း၌ အျမင့္းဆံုးေသာ အပူခ်ိန္သည္ ၂၉.၇ စင္တီဂရိတ္သာ ရွိ၍ ဇလုိင္လသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အပူခ်ိန္သည္ ၂၉.၇ စင္တီဂရိတ္သာ ရွိပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမင္းၿမိဳ႕ မုိးေလဝသသတင္းဌာန၏ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား အရ သိရွိရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ အခုတေလာ၊ “၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ ခရီးသြားလာေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာ” ကုိ တရုတ္ခရီးသြားလာေရး သုေတသနဌာန စေသာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပူးေပါင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ ဇလုိင္လ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ ခရီးသြားလာေရး ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ပထမေနရာတြင္ ရွိေနၿပီး “အေကာင္းဆံုးေသာ ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ ခရီးသြားလာေရး ၿမိဳ႕” စာရင္းတြင္ ခ်န္ခ်ိမ္း၊ ယန္းထုိင္၊ ေကြ႕ယန္၊ အန္းရႊင့္ ၿမိဳ႕(၄)ခုႏွင့္ အတူတူ ရွိေနပါသည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕၏ အနည္းငယ္ေအးျမေသာ ရာသီဥတုသည္ တျခားေနရာမွ လာသည့္ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ လာပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္