၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကူမင္း ​ေက်ာက္ျပပြဲကုိ ဇလုိင္လ ၁၀ရက္ေန႔မွ ၁၇ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ

2017-07-06 14:54 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

001a6b4ba1c01166108941

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကူမင္း ေက်ာက္ျပပြဲကုိ ဇလုိင္လ ၁၀ရက္ေန႔မွ ၁၇ရက္ေန႔အထိ ကြမ္းရွမ့္တြင္ တည္ရွိေနေသာ ကူမင္းႏုိင္ငံတကာျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပမည္။ ေက်ာက္ျပပြဲသည္ ျပခန္း(၇)ခန္းကုိ ေထာက္လုိက္ၿပီး မေလးရွား၊ အိႏိယ၊ သီရိလကၤာ၊ နီေပါ၊ အီဂ်စ္၊ ပါကစတန္၊ ၾသစႀတီးယာ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဘရာဇီး၊ ပုိလန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ လာအုိ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ကေမာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ အာဖဂန္နစတန္၊ နယ္သာလန္ စေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ(၂၃)ခုမွ လာေသာ ကုန္သည္မ်ားသည္ ျပပြဲကုိ ပါဝင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ တျခားေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကုိ အဓိက ျပသမည္။

001a6b4ba1c01166108943

ေက်ာက္ျပပြဲသည္ လက္ရာ အခု(၂)ေထာင္ကုိ ျပသၿပီး ပါဝင္ေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျပည္နယ္ပ ထူးျခားခ်က္ရွိေက်ာက္ အသင္းမ်ားမွ အဓိက လာပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုဆရာ၏ လက္ရာ ျပသျခင္း၊ နာမည္ေက်ာ္သူ ျပသေရးေနရာ စသည္တုိ႔သည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ပမွ လက္ရာေကာင္းမ်ားကုိ ျပသမည္။ ျပခန္း(၅)သည္ ဟုန္းလံုေက်ာက္စိမ္းမ်ားကုိ ျပသၿပီး ျပခန္း(၆)ႏွင့္ ျပခန္း(၇)တုိ႔သည္ အလွျပေက်ာက္မ်ားကုိ ျပသမည္။ ျပခန္း(၂)သည္ ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကုိ ျပသၿပီး ပါဝင္ေသာ ကုန္သည္မ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္တြင္းမွ လာပါသည္။ ျပခန္း(၄)ႏွင့္ ေပါင္းစည္းျပခန္းထဲမွ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုဆရာႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္သူ နာမည္ေက်ာ္ေက်ာက္ လက္ရာမ်ားကုိ ျပသမည္။

001a6b4ba1c01166108942

ေက်ာက္ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ လူေတြမ်ားက ေရာင္စံုေက်ာက္မ်ာက္ရတနာ၊ နန္ဟုန္မဟူရာ၊ ဟုန္းလံုေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကုိ ၾကည့္ႏုိင္ၿပီး ကြန္ရွီးေကြ႕လင္ႏွင့္ ဟူနန္တုိ႔၏ သတၲဳပစည္းပြင့္ခဲ၊ စီခြၽန္လ်ံစမ္း၏ နန္ဟုန္မဟူရာမ်ားကုိ ၾကည့္ႏုိင္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ပမွ ထြက္လာေသာ ေက်ာက္အမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ား၊ ျပည္ပမွ လာေသာ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကုိလည္း ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ပါသည္။

001a6b4ba1c01166108947

ထုိ႔ျပင္၊ ေက်ာက္ျပပြဲတြင္ အံ့ၾသဖယ္ မ်ားျပားသည္၊ ဇလုိင္လ ၁၀ရက္ေန႔မွ ၁၇ရက္ေန႔ အထိ တစ္ေန႔ေန႔လည္ ၃နာရီမွ ၄နာရီအတြင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝယ္ရန္ ကုန္က်ေငြသည္ အယြမ္(၅)ေထာင္ႏွင့္ အထက္သုုိ႔ ေရာက္ေသာ ေရွ႕တြင္ေနသည့္ လူအေယာက္(၅၀)သည္ လက္ေဆာင္မ်ားကုိ ရယူႏုိင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္