အတူသံုးစြဲသည့္လွ်ပ္စစ္စက္ဘီးကုိ ခ်န္ကုမ္တြင္ စီးနင္းႏုိင္၊ ၁၅ မိနစ္စီးလွ်င္ ၁ ယြမ္ ေကာက္ယူ

2017-07-06 14:41 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

20170704174911EV32UB

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) အတူသံုးစြဲသည့္လွ်ပ္စစ္စက္ဘီးကုိ ခ်န္ကုမ္ရပ္ကြက္ တြင္ စီးနင္း ႏုိင္ေၾကာင္း ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ သိရွိရပါသည္။

"Yi Dong Chu Xing"ဟူေသာ အတူသံုးစြဲသည့္လွ်ပ္စစ္စက္ဘီးသည္ အျဖဴေရာင္ အစိတ္ အပုိင္းအဓိကထား၍ ထုိင္ခံုသည္ အမဲေရာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျမန္ဆံုးေသာျမန္ႏႈန္း တစ္နာရီလွ်င္ (၁၅)ကီလုိမီတာရွိကာ လွ်ပ္စစ္အားတစ္ႀကိမ္သြင္းပါက ကီလုိမီတာ ၆၀မွ ၈၀ေလာက္ စီးနင္းႏုိင္ၿပီး အသံုးျပဳသက္တမ္း (၃)ႏွစ္ခန႔္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

20170704174911FMK9J8

ထုိလွ်ပ္စစ္စက္ဘီးစီးနင္းပါက ကုန္းဆင္းကုန္းတက္ျခင္း လြယ္ကူေအာင္ ေဆာက္ရြက္ ႏုိင္သည့္အျပင္ သံမဏိျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းသျဖင့္ သံေခ်းတက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အပုိဓာတ္ခဲစသည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ပါဝင္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

20170704174911KNCLOG

"Yi Dong Chu Xing" အတူသံုးစြဲသည့္လွ်ပ္စစ္စက္ဘီးအစီး(၃၀၀၀)ကုိ စိန္က်ိန္ၿမိဳ႕ ဖူထီမ္တြင္ စမ္းသပ္သံုးစြဲေနသည္။ ယခု ယူနန္ဆရာအတတ္သင္တကၠသုိလ္တြင္ အစီး (၃၀၀)ကုိ သံုးစြဲႏုိင္ေၾကာင္း၊ သီးျခားေသာေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စက္ဘီး ျပန္လည္သိမ္းစည္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ခဲ အားသြင္းျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ ေၾကာင္း၊ "Yi Dong Chu Xing"ကုိ စီးနင္းလွ်င္ အာမခံေငြ ယြမ္(၂၉၉)ေပးၿပီး ၁၅ မိနစ္စီးလွ်င္ ၁ ယြမ္ ေကာက္ယူေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္