၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပပြဲကုိ ဇြန္လ ၂၉ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပ

2017-06-29 17:39 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္(ကူမင္း) ႏုိင္ငံတကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပပြဲကုိ ဇြန္လ ၂၉ရက္ေန႔မွ ဇလုိင္လ ၃ရက္ေန႔အထိ တီန္းကန္ ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရး စင္တာ က်င္းပမည္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပပြဲအတြက္ ျပခန္း(၁၀)ခန္းကုိ စီမံကိန္းခ်ေပး အတုိင္းအတာသည္ စတုရန္းမီတာ (၁)သိန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး တရုတ္(ကူမင္း) ႏုိင္ငံတကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပပြဲ (၁၈)ႀကိမ္ ထဲမွ အတုိင္းအတာ အႀကီးဆံုးေသာ ျပပြဲ(၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပပြဲတြင္ အထက္တန္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပသေရးေနရာ၊ တင္သြင္းအမွတ္တံဆိပ္ ျပသေရးေနရာ၊ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေသာ အမွတ္တံဆိပ္ ျပသေရးေနရာ၊ ကုိယ္ပုိင္ အမွတ္တံဆိပ္ ျပသေရးေနရာ၊ ေငြးေရးေၾကးေရး ေနရာ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဝယ္ၿပီးမွ အက်ဳိးေဆာင္ေနရာႏွင့္ မီဒီယာေနရာတုိ႔ကုိ ခြဲျခားၿပီး ေထာင္လုိက္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ပုိမ်ားေသာ နာမည္ရွိ ႏုိင္ငံတကာ အမွတ္တံဆိပ္၊ ကမၻာေပၚမွ အေရွ႕တန္းက်ဆံုးေသာ သိပံနည္းပညာ ေအာင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ အမ်ားႀကီးေသာ Concept Car ၊ အထက္တန္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သစ္ မ်ားကုိ ျပသမည္။

လူမ်ားသည္ ခရီးထြက္ရန္ အဆင္ေျပ သည့္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပပြဲ က်င္းပရာတြင္ “ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပပြဲ၏ အထုိးလုိင္းေၾကာင္း” (၈)ေၾကာင္းကုိ ဖြင့္လွစ္မည္၊ လူမ်ားသည္ ကူမင္းႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၊ ကူမင္းဘူတာရံု၊ ခ်ီန္ရွင္းလမ္း ဘတ္စကား Transport Hub၊ ေျမာက္ဘက္ၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္ Transport Hub၊ ျမန္စန္း ဘတ္စကား Transport Hub၊ ဟြန္ထူဖုိး Transport Hub၊ တုန္းဇန္ ဘတ္စကား Transport Hub၊ ေလာ္စဝမ္းသစ္ ဘတ္စကား Transport Hub ျဖစ္သည့္ ဘတ္စကားဆိပ္(၈)ခု အထုိးလုိင္းေၾကာင္း ကားစီး ကူမင္းတီန္းကန္ ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရး စင္တာသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္(ကူမင္း) ႏုိင္ငံတကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပပြဲကုိ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပၿပီး အခုအထိ (၁၇)ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ပါၿပီ၊ ၎၏ အတုိင္းအတာသည္ အဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာၿပီး ပုိမုိ နာမည္ ေက်ာ္ၾကား လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပပြဲကုိ တီန္းကန္ ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရး စင္တာသုိ႔ ပထမအႀကိမ္ ေရႊ႕ေျပာင္း က်င္းပၿပီး လူအေယာက္ (၄.၁)သိန္းသည္ ျပပြဲကုိ ပါဝင္တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပပြဲသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပထဝီတုိ႔၏ အားသာခ်က္မ်ား အျပည့္အဝ အသံုးျပဳၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဆင့္တန္းသုိ႔ ေရွ႕႐ႈခ်ီတက္ လာခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္