(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္ျပပြဲကုိ ဇြန္လ၂၂ရက္ေန႔မွ ၂၅ရက္ေန႔ အထိိ က်င္းပ

2017-06-23 16:15 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

2017006050

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္ျပပြဲကုိ ဇြန္လ၂၂ရက္ေန႔မွ ၂၅ရက္ေန႔ အထိ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္၍ အဝင္လက္မွတ္ အဖုိးသည္ အယြမ္(၂၀) လုိပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ အစၥေရး၊ ဂ်ပန္၊ ေဟာ္လန္ စေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသမ်ားမွ လာသည့္ ကြၽန္းက်င္သူ၊ ကုန္ကူးသမားမ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔လာၿပီး ဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္မည္။

2017006058

ဤအႀကိမ္ ပန္းမန္ျပပြဲသည္ အဓိကျပသေရးေနရာႏွင့္ ျပသေရးေနရာခြဲကုိ ခြဲျခား၍ အဓိကျပသေရးေနရာသည္ ကူမင္း ကြမ္းရွမ့္ ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ တည္ရွိၿပီး ျပသေရးေနရာခြဲသည္ တုပ္နန္၌ တည္ရွိ၍ ျပသေရးစင္တာ(၂)ခုသည္ တစ္ခ်ိန္တည္း ကြင္းဖြင့္ ခဲ့ပါသည္။ ျပပြဲ၏ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းသည္ စတုရန္းမီတာ (၃၁)ေသာင္း ရွိၿပီး ျပခန္း အခန္း(၃၅၀) ေထာင္းထား၍ ျပသေရး၊ ေဆြးေႏြးေရး၊ ေရာင္းခ်ေရး စုေဆာင္းၿပီး ပန္းမန္ကုန္သည္ အေယာက္ (၂)ေထာင္ေက်ာ္သည္ ပါဝင္ လာပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ပန္းမန္ျပပြဲႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ဤျပပြဲ၏ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း က်ယ္ၿပီး ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားၿပီး အမ်ဳိးအစား ေပါမ်ားႂကြယ္ဝၿပီး နည္းပညာႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာ တုိ႔သည္ သစ္လြင္ ပါသည္။

LKD_1115

ပန္းမန္ျပပြဲ၌ “ပန္းပြဲထုိင္ဝတ္စံု” “ပန္းေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္” တုိ႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ဓာတ္ပံုရုိက္ ေပးပါသည္။ ယူနန္ Succulent plants လုပ္ငန္း အသင္းသည္ ျပည္နယ္တြင္း ျပည္နယ္ပ လုပ္ငန္း(၃၁)ခုကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ ျပခန္း (၄၉)ခန္း အားျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္းကူဧည့္သည္ႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အတြက္ Succulent plants အမ်ဳိး(၁)ရာေက်ာ္ကုိ ျပသ ပါသည္။

2017006054

“အာရွတုိက္မွ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္” ျဖစ္ေသာ တုပ္နန္ ျပသေရးေနရာခြဲသည္ ျပခန္း (၄)ခန္းကုိ ခြဲျခား ထားပါသည္။ ျမဳ႕သူၿမိဳ႕သားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ Fresh-cut flower အမ်ဳိး (၁.၅)ေထာင္၊ potted plant အမ်ဳိး (၁.၄)ေထာင္၊ ပန္းမန္သစ္ အမ်ဳိး(၄၀)ေက်ာ္ကုိ ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ပါသည္။

LKD_1144ttt_副本

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ယူနန္ Fresh-cut flower ၏ အေရာင္း အေရအတြက္သည္ အပင္ (၁၀.၀၆)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး တစ္ကမာၻလံုးမွ လူေတြမ်ားကုိ (၁.၄)ပင္ ေပးႏုိင္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္း အႀကီးဆံုးေသာ ပန္းမန္ထြက္ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ၎အနက္၊ ကူမင္းႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာႏွင့္ တုပ္နန္ ပန္းမန္ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ မ်ား၌ ပန္းမန္ စုစုေပါင္း အပင္(၁၂၀၀)သန္းကုိ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ၿပီး ေရာင္းဝယ္ေရး စုစုေပါင္း အေရအတြက္သည္ အယြမ္(၁)ဘီလ်ံခန႔္ ရွိ၍ အာရွတုိက္ထဲမွ အႀကီးဆံုးေသာ၊ ကမာၻေပၚမွ ဒုတိယ အႀကီးဆံုးေသာ ပန္းမန္း ေလလံေရာင္းဝယ္ေရး စင္တာ ျဖစ္လာပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ပန္းမန္စုိက္ခင္းဧရိယာ မုိ(၁၂.၁)သိန္း ရွိ၍ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁၀.၁% တုိးျမႇင့္ လာၿပီး စုစုေပါင္း ထြက္ကုန္တန္ဖုိး ယြမ္(၂၁.၅၁)ဘီလ်ံ ရရွိ၍ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁၁.% တုိးျမႇင့္လာၿပီး ပုိ႔ကုန္ပမာဏ ေဒၚလာ(၉၇၉.၆၅)သန္း ရရွိ၍ အခ်ိန္တူကာလထက္ ၃.၉% တုိးျမႇင့္ လာပါသည္။

2017006056

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္