ကူမင္းမွ ထြက္ခြာၿပီး ခ်င္းက်ဴးသုိ႔ သြားလွ်င္ အျမန္ရထား စီးႏုိင္၍ (၆)နာရီသာ လုိ

2017-06-21 15:46 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

33333phins__c_grant_abel__41_

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ကူမင္းမွ ထြက္ခြာၿပီး ခ်င္းက်ဴးသုိ႔ သြားလွ်င္ အျမန္ရထား စီးႏုိင္၍ (၆)နာရီသာ လုိၿပီး ခ်င္းက်ဴးၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြမ္းရွီး ဇြန႔္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ခ်င္းက်ဴးၿမိဳ႕သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ခရီးသြားလာေရး မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီေရးပြဲမွ သိရွိရပါသည္။

136377692_14978633032261n

ခ်င္းက်ဴးၿမိဳ႕သည္ တရုတ္လင္းပုိင္ျဖဴ၏ ဇာတိျဖစ္၍ တရုတ္ ထူခြၽန္ေသာ ခရီးသြားလာေရးၿမိဳ႕”“ တရုတ္ လုိင္ခ်ီးသီး၏ ဇာတ္တိ”“တရုတ္ ငွက္ေပ်ာသီး၏ဇာတိႏွင့္ တရုတ္ ကႏုကမာႀကီး၏ဇာတိစေသာ ခ်ီးက်ဴးအမည္မ်ားကုိ ရွိပါသည္။ ခ်င္းက်ဴးၿမိဳ႕တြင္း စမ္းညန္ဝမ္း၊ လ်ဴရြန္ဖူေနအိမ္ေဟာင္း၊ ဖြန္ေဇစုိင္ေနအိမ္ေဟာင္း စေသာ AAAAအဆင့္ ႐ႈခင္းသာေဒသမ်ား ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ လ်ဳဖံုးေတာင္၊ လြန္ေမကြၽန္းစု၊ ဓလန္စာဖတ္ရိပ္သာ၊ ေဝခ်မ္း႐ႈခင္းသာေဒသ စေသာ AAA အဆင့္ ႐ႈခင္းသာ ေဒသကုိ အခု(၂၀)ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ခ်င္းက်ဴးၿမိဳ႕သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလုိမီတာ(၁၀၀၀)ခန႔္ ကြာေဝး၍ အျမန္ရထားစီးလွ်င္ ကူမင္းေတာင္ ဘူတာရံုမွ ထြက္ခြာၿပီး ခ်င္းက်ဴးအေရွ႕ ဘူတာရံုသုိ႔ ေရာက္ရန္ (၆)နာရီသာ လုိပါသည္၊ တစ္ေန႔မနက္ပုိင္း အျမန္ရထား(၂)စီးကုိ ခုတ္ေမာင္း၍ ပထမတန္း လက္မွက္ခသည္ (၄၆၁.၅)ယြမ္ႏွင့္ ဒုတိယတန္း လက္မွက္ခသည္ (၂၉၆.၅)ယြမ္ ျဖစ္ပါသည္။

136377692_14978633196741n

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္