ကာဇာတ္စတန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ယူနန္ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားကုိ ပထမဦးဆံုး တင္ပုိ႔၍ အာလာမူထူၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္မွသာ အကုန္လံုး ဝယ္ကုန္ခဲ့

2017-05-17 15:57 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္)  ယခုသေလာ၊ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား တုိင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္နယ္ခြဲ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကူစက္တတ္ေသာေရာဂါ ကာကြယ္ခ်ဳပ္ထိန္းျခင္းဌာနသည္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ၿပီး စံခ်ိန္မွီေသာ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားထြက္ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားကုိ ကာဇာတ္စတန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အဆင္ေျပ တင္ပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားကုိ ျပည္ပသုိ႔ ပထမဦးဆံုး တင္ပုိ႔ၿပီး “The Belt and Road” တစ္ေလွ်ာက္မွ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ပထမဦးဆံုး ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈ရက္ေန႔၊ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ၿပီး စံခ်ိန္မွီေသာ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားထြက္ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားကုိ (၄)ရက္ၾကာ ကုန္ၿပီး ခရီးစဥ္ ကီလုိမီတာ(၄၆၀၀) ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားမွ စတင္ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး ကာဇာတ္စတန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အဆင္ေျပ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ဤငွက္ေပ်ာသီးအသုတ္သည္ စုစုေပါင္း အဖုိ(၁)ေထာင္၊ ကီလုိဂရမ္ (၁.၉၃)ေသာင္းရွိၿပီး တန္ဖုိး အယြမ္(၄.၈၂၅)ေသာင္း ရွိပါသည္။

ဤငွက္ေပ်ာသီးမ်ားကုိ ကာဇာတ္စတန္လူမ်ဳိးသည္ အလြန္ႀကိဳက္ၿပီး အာလာမူထူၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္မွသာ အကုန္လံုး ဝယ္ကုန္ခဲ့ပါသည္ ဟု ကာဇာတ္စတန္ သြင္းကုန္ကူးသူမ်ားသည္ မိတ္ဆက္ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္