စီဖ်င္၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဘဘာရီသီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ဧၿပီလ ၂၉ရက္ေန႔မွ ေမလ ၃၁ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပ

2017-04-20 17:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

石屏杨梅1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္)  “တရုတ္ႏုိင္ငံ စီဖ်င္ခရုိင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဘဘာရီသီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးပြဲ”ကုိ ဧၿပီလ ၂၉ရက္ေန႔မွ ေမလ ၃၁ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

စီဖ်င္ ေဘဘာရီသီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ မွစ၍ တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဤႏွစ္အထိ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ကုိ ေအာင္မင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါၿပီ။ အခု ေဘဘာရီသီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးပြဲသည္ စီဖ်င္ခရုိင္၏ ထူျခားခ်က္ရွိ ခရီးသြားလာေရး အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ပါၿပီ၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသည္ (၅)သိန္းခန႔္ကုိ ဆြဲေဆာင္ ႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စီဖ်င္ ေဘဘာရီသီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးပြဲ၏ အဓိက လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ “မင္းရဲ႕ မ်က္စိထဲက အခ်ိတ္အညိႇ႔ရွိ စီဖ်င္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္းႏွင့္ “စီဖ်င္အရသာ၊ လူအေယာက္ ေထာင္ေက်ာ္ကုိ တည္ခင္းဧည့္ခံပြဲ” မည္းၾကည့္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။

1bc30009e11c536f9d71

ထုိ႔ျပင္၊ ေဘဘာရီသီးပြဲကုိ က်င္းပရာတြင္ ရုိးရာေသာ သစ္သီးျခံဝင္ၿပီး ေဘဘာရီသီးမ်ားကုိ ဆြတ္ခူးျခင္း၊ ဟြာေယာင္းယီလူမ်ဳိး၏ အဆုိအက၊ ထူျခားခ်က္လကၡဏာရွိ ထြက္ကုန္ပစၥည္း ျပသျခင္း စေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။

1bbc0009dadc5280b896

စီဖ်င္ခရုိင္၌ ေဘဘာရီပင္ အမုိ(၁၁.၈၉)ေသာင္းကုိ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ပါသည္၊ ၎အနက္၊ ေဘဘာရီပင္ အမုိ(၈)ေသာင္းရွိၿပီး အသီးသီးေနပါသည္၊ ထြက္ကုန္အေရအတြက္သည္ တန္ခ်ိန္(၈၅၆၄၂.၆)ရွိၿပီး ထြက္ကုန္တန္ဖုိးသည္ အယြမ္(၄၃၀)သန္းရွိ ထြက္ကုန္ပစည္းမ်ားကုိ ျပည္နယ္တြင္းႏွင့္ တျခားျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ေရာင္းခ်သည္။ ေဘဘာရီမ်ားသည္ (၁၀)မ်ဳိးေက်ာ္ရွိၿပီး အထူးေစာစြာ ရင့္မွည့္သည့္ ေဘဘာရီသီးမ်ားကုိ မတ္လဒုတိယဆယ္ရက္ေန႔မွ တတိယဆယ္ရက္ေန႔အထိ ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ် တရုတ္တစ္ျပည္လံုး အမွည့္အေစာဆံုးေသာ ေဘဘာရီသီး ျဖစ္ပါသည္။ စီဖ်င္ခရုိင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္း ေဘဘာရီမ်ား၏ စုိက္ပ်ဳိးေရးဧရီယာ အက်ယ္ဆံုးေသာ၊ ထြက္ကုန္အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးေသာ၊ အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုးေသာ ခရုိင္(၁)ခု ျဖစ္လာပါၿပီ။

1bc40009a843a6603fd8

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္