၂၀၁၇ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ ကူမင္းေႏြဦးလက္ဖက္ေျခာက္ အပတ္ကုိ က်င္းပ

2017-04-20 17:29 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

11111495

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္)  ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ ကူမင္းေႏြဦးလက္ဖက္ေျခာက္ အပတ္၊ လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းရွိ ဖလွယ္ပြဲ၏ ရွင္းလင္းပြဲကုိ ဧၿပီလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ပင္းေဒါင္၊ ရွီးေကြး၊ ေလာင္ပန္းဇမ္း၊ မန႔္စံုး စေသာ နညမည္ေက်ာ္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကုိ ျပသ ယူနန္ျပည္နယ္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေတာင္အခု(၅၀)မွ ေႏြဦးလက္ဖက္ေျခာက္၏ ေစ်းႏႈန္းအၫႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

အႀကိမ္ ေႏြဦးလက္ဖက္ေျခာက္ အပတ္ကုိ က်င္းပရာတြင္ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမွာလည္း ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကူမင္းေႏြဦးလက္ဖက္ေျခာက္ အပတ္ ရွင္းလင္းပြဲမွ ယူနန္ႏွင့္ ပီကင္း-ထင္းက်င္း-ဟယ္ေပ လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ပြဲ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကူမင္းေႏြဦးလက္ဖက္ေျခာက္ အပတ္ ရွင္းလင္းပြဲမွ လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ပြဲမ်ားကုိလည္း သီးျခားက်င္းပမည္။ အခု၊ ထုိင္ဝမ္း၊ ကြန္က်ဴး၊ နန္ကင္း၊ ခ်ိမ္ဒူး စေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားမွ ကုန္ကူးသမားမ်ားကုိ ရွိၿပီ ျဖစ္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ၿပီး ေႏြဦးလက္ဖက္ေျခာက္ အပတ္ကုိ ပါဝင္ပါသည္။

ကူမင္းလက္ဖက္ေျခာက္ လုပ္ငန္းအသင္းကုိ ကမာၻ႕ လက္ဖက္ေျခာက္ အကဲျဖတ္ဆရာ ပူတြဲျခင္း အသင္း၏ ယူနန္ အသင္းခြဲအျဖစ္ ကမာၻ႕ လက္ဖက္ေျခာက္ အကဲျဖတ္ဆရာ ပူတြဲျခင္း အသင္းသည္ ခ်ီးျမႇင့္မည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္