ယူနန္ျပည္နယ္၌ 4A အဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ခရီးစဥ္ေနရာသစ္ (၄)ခုကုိ သတ္မွတ္

2017-04-19 17:11 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ႐ႈခင္း႐ႈကြက္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရွိၿပီး အမ်ဳိးသားအထူး လကၡဏာမ်ားေသာ ယူနန္ခရီးသြား လာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ နာမည္ေက်ာ္က်ား လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္၊ ယူနန္ျပည္နယ္၌ 4A အဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ခရီးစဥ္ေနရာသစ္ (၄)ခုကုိ ယခု တေလာ သတ္မွတ္ခဲ့ပါ သည္။ ဤခရီးစဥ္ေနရာမ်ားသည္ ေရာင္အန္း ကံုးလု ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွင္ဖင္ ေမာ့ဖန္ေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သစ္ေတာ ဥယ်ာဥ္၊ ေမာ့က်န္း ေျမာက္ပုိင္း ယဥ္စြန္တန္း အမွတ္ျခံေျမဥယ်ာဥ္ႏွင့္ မီလယ္ခယီၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလာေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မတီ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္