၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ဖူအယ္လက္ဖက္္္ေျခာက္ျပပြဲကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2017-04-19 17:09 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ဖူအယ္လက္ဖက္္္ေျခာက္ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါ သည္။ ဤျပပြဲက်င္းပ ရာတြင္ ဖူအယ္ လက္ဖက္္္ေျခာက္ ထြက္ကုန္ ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး ျပပြဲ၊ တရုတ္ လက္ဖက္ေျခာက္ ကုန္သည္မ်ားက ဖူအယ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ခရီးစဥ္၊ လက္ဖက္ေျခာက္ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ အေခ်ာကုိင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အစီရင္ခံပြဲ၊ လက္ဖက္ေျခာက္ အရည္အေသြးႏွင့္ ညစ္ညမ္းမဲ့ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အစီရင္ခံပြဲ၊ ဖူအယ္ လက္ဖက္ ေျခာက္၏ အမည္ ေျပာင္းျခင္း (၁၀)ႏွစ္ရွိ အထိမ္းအမွတ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၊ ဖူအယ္ လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ အေခ်ာကုိင္ ၿပိဳင္ပြဲ၊ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ အတတ္ပညာ ၿပိဳင္ပြဲ၊ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ ထြက္ကုန္ပစၥည္း ေလလံတင္ ေရာင္း ျခင္း စေသာ လႈပ္ရွားမႈ (၁၈)ခုကုိလည္း က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖူအယ္ၿမိဳ႕၌ ေတာရုိင္း ေရွးေဟာင္းလက္ဖက္ပင္မ်ား အေပါင္းအစု မုိေပါင္း (၁.၂)သန္း ႏွင့္ ေရွးေဟာင္း လက္ဖက္ပင္ စုိက္ခင္း မုိေပါင္း(၁.၈)သိန္းရွိပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အထိ၊ ယူနန္ ျပည္နယ္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕၌ တစ္ႏွစ္လံုးအတြင္း လက္ဖက္ေျခာက္ လုပ္ငန္း မ်ား၏ ထြက္ကုန္ တန္ဖုိးသည္ စုစုေပါင္း ယြမ္(၂၀.၃၄)ဘီလ်ံရွိ၍ လက္ဖက္ပင္ကုိ စုိက္ခင္း ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ထြက္ကုန္တန္ဖုိးမ်ားသည္ ယူနန္ တစ္ျပည္နယ္လံုး၌ ပထမဦးဆံုး ေနရာတြင္ တည္ရွိခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္