တလီ တရုတ္သကၠရာဇ္ မတ္လေစ်းတန္း တုိင္းရင္းသားပြဲကုိ ၁၇ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ

2017-04-13 18:00 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

2017041203_res03_attpic_brief

eca86b6b05bc1a57cd6107

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တလီပုိင္လူမ်ဳိးကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ တရုတ္သကၠရာဇ္ မတ္လေစ်းတန္း တုိင္းရင္းသားပြဲကုိ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၇ရက္ေန႔အထိ တလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ဤပြဲေတာင္မွာ “ျမင္းၿပိဳင္ျခင္း၊ သီခ်င္းဆုိျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ သေရစာစားျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခ်မ္းေျမ့သာယာသစ္ဆန္းေသာတလီၿမိဳ႕ကုိ တည္ေဆာက္ ျခင္း” ျဖင့္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊ ထုိပြဲက်င္းပရာတြင္ ျမင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသား ရုိးရာ အားကစားပြဲ၊ လူေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ အယ္ဟုိင္ကန္ဝန္းပတ္ရန္ စက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲ၊ ထြက္ကုန္ပစၥည္း ျပသေရာင္းခ် ျခင္း၊ ခရီးသြားလာေရး မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ က်င္းပေၾကာင္း သိရွိပါသည္။

eca86b6b05bc1a57cd6809

ယခုႏွစ္ တရုတ္သကၠရာဇ္ မတ္လေစ်းတန္း တုိင္းရင္းသားပြဲသည္ စတုရန္းမီတာ (၁၀၀၀) ေက်ာ္ က်ယ္ျပန္သည့္ ျပသေနရာ ကုိ တုိးမ်ားလာ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ခြဲ/ၿမိဳ႕မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး နာမည္ေက်ာ္ေသာ၊ ထူးျခားခ်က္လကၡဏာရွိေသာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသေရာင္းခ်ကာ ျပည္တြင္းျပည္ပသုိ႔ “အခ်ိတ္အညိႇ႔ရွိ ယူနန္ျပည္နယ္”ကုိ မိတ္ဆက္ ျဖန႔္ခ်ီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

တလီ တရုတ္သကၠရာဇ္ မတ္လေစ်းတန္းက သမုိင္း ႏွစ္ေပါင္း(၁)ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ တရားဝင္ ပြဲေတာ္ ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထဲသုိ႔ ထည့္သြင္း ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

eca86b6b05bc1a57cd6308

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္