​ကူမင္း-ေဝးစိန္ ပန္းမန္ၾကည့္႐ႈရန္ အထူးမီးရထားကုိ ေမာင္းႏွင္း၊ နံနက္က ထြက္ခြာၿပီး ညေနက ျပန္လာ

2017-03-16 17:26 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေႏြဦးရာသီသည္ ပန္းမန္ၾကည့္႐ႈသည့္ အေကာင္းဆံုးေသာ ရာသီျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေကြ႕က်ဳိးျပည္နယ္ ႏွစ္ခုမွ ခရီးသည္မ်ား၏ခရီးထြက္မႈ လြယ္ကူေစ ျခင္းအတြက္ ကူမင္း မီးရထား ဌာနအေနႏွင့္ ကူမင္း-ေဝးစိန္ ပန္းမန္ၾကည့္႐ႈရန္ အထူးမီရထားလုိင္း K6148/7 ကုိ ေမာင္းႏွင္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။

ကူမင္း-ေဝးစိန္မီးရထားသည္ နံနက္တြင္ ကူမင္းမွ စထြက္ၿပီး ညေနတြင္ ျပန္လာ၍ ကာစ္တ္ထံုး ေက်ာက္ေျမ အသြင္ျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ 5Aအဆင့္ ခရီးစဥ္ေဒသ ျဖစ္သည့္ ရွီလင္္၊ သစ္ေတာႏွင့္ ကာစ္တ္ထံုး သဘာဝ ႐ႈခင္းမ်ား စုေဆာင္းထားေသာ စီးဇံုးႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ မုန္ညင္းစိမ္းပန္း ၾကည့္႐ႈသည့္ေနရာ (၄)ခုထဲရွိ ေလာ္ဖ်င္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ ခရီးသည္မ်ားသည္ မီးရထားစီးၿပီး လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္လံုး ႐ႈခင္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

ကူမင္း-ေဝးစိန္ ပန္းမန္ၾကည့္႐ႈရန္ အထူးမီရထားလုိင္း K6148သည္ ၈ နာရီ ၅၃ မိနစ္တြင္ ကူမင္း ဘူတာရံုမွ ထြက္ခြာ ၁၀ နာရီ ၅၉ မိနစ္တြင္ ရွီလင္သုိ႔ ေရာက္ရွိ၊ ၁၁ နာရီ ၅၉ တြင္ စီးဇံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၁၂ နာရီ ၃၇ မိနစ္တြင္ ေလာ္ဖ်င္သုိ႔ ေရာက္ရွိ၊ ၁၃ နာရီ ၄၆ မိနစ္တြင္ ေဝးစိန္သုိ႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း၊ K6148ကေတာ့ ၁၇ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ေဝးစိန္မွ ထြက္ခြာ ၁၈ နာရီ ၃၈ မိနစ္ တြင္ ေလာ္ဖ်င္သုိ႔ ေရာက္ရွိ၊ ၁၉ နာရီ ၂၁ မိနစ္တြင္ စီးဇံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိ၊ ၂၀ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ ရွီလင္သုိ႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္