၂၀၁၇ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္"ေႏြဦးၿမိဳ႕ေနရာအႏံွ႔ ပန္းမန္ရွိ"ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပြဲက လက္ရာမ်ားကုိ စုစည္းေန

2017-03-15 18:27 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ “ေႏြဦးၿမိဳ႕ေနရာအႏံွ႔ ပန္းမန္ရွိ” ဓာတ္ပံု ရုိက္ ၿပိဳင္ပြဲက ဓာတ္ပံု လက္ရာမ်ားကုိ မတ္လ၁၃ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ စုစည္းေနကာ ကူမင္း၏ ဆြဲေဆာင္ အား၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ားကုိ တုိးပြားေစလာရန္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဤၿပိဳင္ပြဲသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕အတြင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ စုစည္း၍ ႐ႈခင္း႐ႈကြက္၊ လူမႈေရး၊ ေနထုိင္မႈ၊ မဂၤလာေဆာင္ ဝတ္စံု၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဇာတ္တုိ စသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ ပါဝင္ၿပီး ကူမင္း၏ သာယာ လွပေသာ သဘာဝ ႐ႈခင္း႐ႈေမာ္မ်ား၊ အေနအထားမ်ဳိးစံုေသာ လူမႈေရး႐ႈခင္း၊ ေခတ္မွီမတူ ကြဲျပားေသာၿမိဳ႕ျပ အသြင္အပင္၊ သည္းခံသင့္ျမတ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပအမူအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ဓာတ္ပံုဆရာႏွင့္ ဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္း ဝါသနာပါသူ တစ္ဦးလွ်င္ ဓာတ္ပံုု အမ်ားဆံုး အခ်ပ္∕စံု (၂၀)ကုိ (တစ္စံုလွ်င္ ၄ ခ်ပ္မွ ၈ခ်ပ္ ရွိျခင္း) ေပးပုိ႔ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္ပံုရုိက္ခ်ိန္ကေတာ့ ကန႔္သတ္မႈမရွိ ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပအဆင့္ ႏွင့္အထက္အဆင့္ ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့သည့္ လက္ရာမ်ားက ပါဝင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ ေရာင္စံု ဓာတ္ပံု (သုိ႔မဟုတ္) အျဖဴအမည္း ဓာတ္ပံုကုိလည္း ေပးပုိ႔ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိၿပိဳင္ပြဲတြင္ အထူးဆု၊ ေရႊဆု၊ ေငြဆု၊ ေၾကးဆု၊ ထူးခြၽန္ဆု၊ အေရြးခံဆု စသည့္ ဆုမ်ားကုိ စီစဥ္ၿပီး ဆုေငြ အမ်ားဆံုး ယြမ္(၅၀၀၀၀) ရွိေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

စိတ္ဝင္စားပါက အင္တာနက္ (သုိ႔မဟုတ္) အေခြ(CD—RD သုိ႔မဟုတ္ VD—R) ျဖင့္ ဓာတ္ပံုေပးပုိ႔ရေၾကာင္း၊ ပါရဂူမ်ားသည္ ရရွိသည့္ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ အကဲျဖတ္ၿပီး ဆုရဓာတ္ပံု လက္ရာမ်ား၊ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲကုိ ဇြန္လ လယ္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မိုးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္