ခ်မ္ကုမ္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ဝမ့္ရွီးသစ္ေတာ္ပန္းပြဲကုိ မတ္လ ၁၄ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပ

2017-03-13 17:16 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

万溪冲梨花盛开

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ခ်မ္ကုမ္ ပဥၥမ အႀကိမ္ေျမာက္ ဝမ့္ရွီး သစ္ေတာ္ပန္းပြဲကုိ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး သီခ်င္းဆုိၿပိဳင္ပြဲ၊ ခ်မ္ကုမ္ သစ္ေတာ္ဥယ်ာဥ္ ဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္း လႈပ္ရားမႈ၊ သစ္ေတာ္ပန္း ေတးဂီတပြဲ ပါဝင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ (၁၀)မ်ဳိးကုိလည္း တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

မတ္လ ၁၄ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ သစ္ေတာ္ပန္းပြဲ ဖြင့္ပြြဲအခမ္းအနားတြင္ အဆုိအက ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကုိ တင္ဆက္ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၆ရက္ေန႔ အထိ အဆုိအကၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပကာ အဆုိအကစိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ ပါဝင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သစ္ေတာ္ပန္း ေတးဂီတပြဲကုိလည္း သစ္ေတာ္ဥယ်ာဥ္၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရည္မွန္ခ်က္ျဖင့္ အားကစားလႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဝမ္းရွီးခ်ံဳးရပ္ကြက္၌ ခရီးသြားလာေရးဖုိရမ္ကုိ က်င္းပ၍ ဇီဝခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၊ ေက်းရြာခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၊ ဝိေသသ လကၡဏာရွိ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြဲ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

မတ္လ ၃ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ စာေပ၊ အႏုပညာလက္ရာ စုစည္းရန္ လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပကာ စိတ္ဝင္စားပါက စာေပလက္ရာ၊ အႏုပညာလက္ရာ၊ ပန္းခ်ီကား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ႏုိင္၍ ေကာင္းမြန္ေသာလက္ရာမ်ားကုိ ဆုခ်ီးျမင့္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

万溪冲梨花盛开2

မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ဝမ့္ရွီးသစ္ေတာ္ဥယ်ာဥ္၏ ေႏြဦး႐ႈခင္း ဓာတ္ပံုရုိက္ ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပေၾကာင္း၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ဝမ့္ရွီးခ်ံဳး ရပ္ကြက္၌ ပန္းခ်ီကားေရးဆြဲ တီထြင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပ၍ ခရီးသည္မ်ားသည္ လည္း ပန္းခ်ီတီထြင္ရာတြင္ ထူးျခားေသာ ခ်မ္ကုမ္ သစ္ေတာ္ပန္းယဥ္ေက်းမႈကုိ ေလ့လာ ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ သစ္ေတာ္ပန္းၾကည့္႐ႈျခင္း၊ အစားအစာသံုးေဆာင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိလည္း က်င္းပ ရန္ စီစဥ္ေၾကာင္း၊ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ မွစ၍ စိလင္လမ္း၌ “အစားအစာညေစ်းတန္း ရက္သတၱပတ္” လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပမည္ ျဖစ္၍ ဆုိင္ု (၄၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အကင္၊ သေရစာ လုပ္ငန္း (၂၀၀)နီးပါး၊ သစ္သီးသစ္ႏံွ (၂၀)ေလာက္ ပါဝင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အစားအစာလမ္းသည္ အဓိကအဝင္ဝ (၄)ခုရွိ၍ တစ္ေန႔လွ်င္ လ အမ်ားဆံုး (၁၀၀၀၀)မွ (၂၀၀၀၀)အထိ ဧည့္ခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဝမ့္ရွီခ်ံဳး ထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ျပသ၍ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္း။

ကူမင္း Metro အမွတ္ ၁ လုိင္း သုိ႔မဟုတ္ အမွတ္၂ လုိင္း ျဖင့္ သကၠသုိလ္ၿမိဳ႕မွတ္တုိင္သုိ႔ ဆင္းၿပီး ဘစ္ကား အမွတ္၂၃၃ ျဖင့္ ဝမ့္ရွီးခ်ံဳးရက္ကြက္သုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္း

တစ္ေန႔ၾကာ ခရီးစဥ္အတြက္ အၾကံဉာဏ္ေပးသည့္ လမ္းေၾကာင္း။

၁။ ဝမ့္ရွီးသစ္ေတာ္ဥယ်ာဥ္ -- ထူးျခားသည့္ အစားအစာစားျခင္း--ေလာ့လံုဥယ်ာဥ္-- တုပ္နန္ပန္းမန္ေစ်းကြက္

၂။ ဝမ့္ရွီးသစ္ေတာ္ဥယ်ာဥ္ -- ဟြားခ်ိန္းဖန္အစားအစာလမ္း-- သကၠသုိလ္ၿမိဳ႕-- စီလင္ညေစ်းတန္း

၃။ တုပ္နန္ပန္းမန္ေစ်းကြက္-- ခ်ီးဘုခ်န္တုိ႔ဟူးစားပြဲ-- ေလာင္ယူျမစ္စုိစြတ္ေျမဥယ်ာဥ္-- ဝမ့္ရွီးသစ္ေတာ္ဥယ်ာဥ္

၄။ စန္းထုိင္စမ္းဥယ်ာဥ္-- ခ်ီစုိင္ယူနန္တစ္ယီးခ်မ္-- ဝမ့္ရွီးသစ္ေတာ္ဥယ်ာဥ္-- စီလင္ညေစ်းတန္း

၅။ တုပ္နန္စုိစြတ္ေျမဥယ်ာဥ္-- ဟြီဟြီယင္အစားအစာ-- ရွမ္းခြၽန႔္ၿမိဳ႕နယ္ငယ္-- ဝမ့္ရွီးသစ္ေတာ္ဥယ်ာဥ္-- စီလင္ညေစ်းတန္း

 

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္