အမ်ဳိးသမီးေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ဥယ်ာဥ္(၈)ခု၌ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကုိ ခံစားႏုိင္

2017-03-07 18:32 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

郊野公园桃花开

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) မတ္လ ၈ရက္ေန႔သည္ အမ်ဳိးသမီးေန႔ျဖစ္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ဥယ်ာဥ္(၈)ခု၌ ႂကြယ္ဝေပါမ်ားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကုိ ခံစားႏုိင္မည္။

ေဟးလံုထန္ဥယ်ာဥ္

မတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ေဟးလံုထန္ဥယ်ာဥ္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေရာဂါ အေျခအေန စစ္ေဆးျခင္း၊ အၾကံဉာဏ္ေတာင္းျခင္း၊ က်န္းမာေရးပုိ႔ခ်ခ်က္သင္တန္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္၍ အမ်ဳိးသမီး အေယာက္(၁)ရာအတြက္ မီးယပ္ေရာဂါမ်ားကုိ အခမဲ့ ဆန္ခါခ်ၿပီး စစ္ေဆးမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အဆုိအကမ်ားကုိ တင္ဆက္ကျပ၍ ခရီးသည္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမွ ရုပ္အလွျပင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ က်န္းမာေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတုိ႔ႏွင့့္္ သက္ဆုိင္ေသာ ပညာဗဟုသုတမ်ားကုိ သင္ၾကားၿပီး ရုပ္အလွျပင္ျခင္း လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစားႏုိင္မည္။

တကြမ္းဥယ်ာဥ္

ယခုတြင္ တကြမ္းဥယ်ာဥ္၌ အပင္(၁)ေသာင္းခန႔္ရွိေသာ Chrysanthemum frutescens၊ လာဗင္ဒါႏွင့္ သရက္ထည္ပန္းမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ဖြင့္ဖူးပါၿပီ။ မတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ တကြမ္းဥယ်ာဥ္သုိ႔ အစအဦးဆံုး ေရာက္ေသာ အမ်ဳိးသမီးဧည္သည္ အေယာက္ (၁)ေထာင္သည္ ဥယ်ာဥ္ဝင္လွ်င္ ဝင္ေၾကးကုိ ၆၂ရာခုိင္ႏႈန္း ေစ်းခုႏွိမ္ေပးႏုိင္၍ လက္ေဆာင္ပစၥည္း (၁)ခုကုိ လက္ခံရရွိႏုိင္မည္။ ထုိေန႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လည္း ဥယ်ာဥ္၌ လက္ဖက္ရည္ယဥ္ေက်းမႈ ေျပာၾကားရွင္းျပျခင္းႏွင့္ ျပသျခင္းကုိ ၾကည့္႐ႈ၍ လက္ဖက္ရည္ကုိ အခမဲ့ အရသာခံေသာက္ႏုိင္မည္။

ေက်ာင္းေယဥယ်ာဥ္

ယခုတြင္ ေက်ာင္းေယဥယ်ာဥ္၌ မက္မံုပန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ ၿပိဳင္ၿပိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ ဖြင့္ဖူး၍ မက္မံုပန္း အပင္(၁)ေသာင္းခန႔္သည္ အေကာင္းဆံုးေသာ ႐ႈစားအခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္လာပါၿပီ။ ထုိ႔ျပင္၊ ယူနန္ခ်ယ္ရီပန္း အပင္(၃)ေထာင္ေက်ာ္သည္လည္း ေဝေဝဆာဆာ ဖြင့္ဖူးေနပါသည္။ မတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ဥယ်ာဥ္သည္ လူထုရုိးရာစာေပအႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္းအဖြဲ႕ကုိ ဖိတ္ၾကား၍ ဧည္သည္မ်ားအတြက္ ယးနန္အထူးလကၡဏာ ရွိေသာ တီန္းဇာတ္၊ စာတုိေပစ၊ အဆုိအကမ်ားကုိ ျပသမည္။ ဧည္သည္မ်ားသည္ ဤေန႔မွ အဝင္လက္မွတ္ျဖင့္ ဆုဆြဲလႈပ္ရွားမႈကုိ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။

yuantong

ကူမင္းတရိစၧာန္ရံု

ယခုတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်ယ္ရီပန္းပြဲႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ “ရြမ္ထုန္း ခ်ယ္ရီပန္းမ်ား” သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျပပြဲ လႈပ္ရွားမႈကုိ ကူမင္းတရိစၧာန္ရံု၌ က်င္းပေန၍ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္။ အမ်ဳိးသမီးေန႔ ေရာက္အခ်ိန္၊ ဤဥယ်ာဥ္တြင္ သရက္ထည္ပန္း အပင္(၁)ေထာင္ေက်ာ္သည္ ေဝေဝဆာဆာ ဖြင့္ဖူးေန၍ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားသည္လည္း စတင္ ဖြင့္ဖူးပါၿပီ။

ထမ္ဟြာစီဥယ်ာဥ္

ယခုတြင္ ထမ္ဟြာစီဥယ်ာဥ္၌ ပ်ဳိနီပန္းမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ဖြင့္ဖူးေန၍ Rhododendron simsii Planch ၊ သရက္ထည္ပန္းမ်ားသည္ စတင္ဖြင့္ဖူး ေနပါသည္။

က်င္းတိမ္ဥယ်ာဥ္

မတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ မူလေစ်းျဖင့္ က်င္းတိမ္ဥယ်ာဥ္မွ အဝင္လက္မွတ္ကုိ ဝယ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အဝင္လက္မွတ္ျဖင့္ ရုပ္အလွျပင္ျခင္းအထုပ္ တစ္ပြဲကုိ ထုတ္ယူႏုိင္၍ ေရႊလန္ေႏြးႏုိ႔(၂)ဗူး၊ လက္ကုိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံ ေျခသည္း လက္သည္း အလွျပင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မတ္လ ၈ရက္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၄နာရီအထိ အကင္စားပြဲခံုကုိ ခ်မွတ္လွ်င္ တစ္ခံု အယြမ္(၃၀)သာ လုိပါသည္။

ကူမင္းသဘာဝေတာရုိင္းတိရစၧာန္ရံု

မတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကူမင္းသဘာဝေတာရုိင္းတိရစၧာန္ရံုသုိ႔ ဝင္လွ်င္ အယြမ္(၃၀)သာ လုိပါသည္ (မူလေစ်း၏ တစ္ဝက္)။ တစ္အိမ္ေထာင္ (၃)ေယာက္လွ်င္ အယြမ္(၁၄၀)သာ ကုန္၍ ဤဥယ်ာဥ္သုိ႔ လည္ပတ္ႏုိင္ပါသည္။

ကမာၻဥယ်ာဥ္ျခံစုိက္ပ်ဳိးျပဳစုေရးျပသေရးဥယ်ာဥ္

အမ်ဳိးသမီးဧည္သည္မ်ားသည္ မတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ ဥယ်ာဥ္ျခံစုိက္ပ်ဳိးျပဳစုေရး ျပသေရးဥယ်ာဥ္သုိ႔ ဝင္လွ်င္ တစ္ေယာက္ အယြမ္(၅၀)သာ လုိ၍ အယြမ္(၁)ရာကုန္လွ်င္

ဥယ်ာဥ္သုိ႔ ဝင္ႏုိင္ၿပီး ဒင္ႏုျမစ္ ေပါေလာေမ်ာျခင္းႏွင့္ ေရခဲပန္းပုျပတုိက္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ ေလ့လာ ခံစား ႏုိင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္