ကူမင္းၿမိဳ႕ပထမအသုတ္ အမ်ားသံုးစက္ဘီးမ်ားကုိ မတ္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ငွားစီးႏုိင္၊ ၁ နာရီအတြင္း ငွားစီးပါက အခမဲ

2017-03-03 17:19 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

QQ图片20170301164544

QQ图片20170301164549

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ကူမင္းၿမိဳ႕ ပထမအသုတ္ အမ်ားသံုးစက္ဘီး (၁၂၀၀)စီး ကုိ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ စတင္ ငွားစီးႏုိင္ၿပီး စီမံကိန္းအရ ခ်မ္ကုမ္ရပ္ကြက္ တြင္ အမ်ား သံုးစက္ဘီးမ်ားကုိ ေရွးဦး စမ္းသပ္ ငွားစီးခ်ိန္ျဖစ္၍ ေနာက္ေနာင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ဗဟုိအတြင္း ငွားစီးရန္ စီစဥ္ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

ပထမအသုတ္ အမ်ားသံုးစက္ဘီး စီးလွ်င္ IC Card ႏွင့္ QR Codeတုိ႔ျဖင့္ အငွားခ ေခ်ႏုိင္ ေၾကာင္း၊ IC Card သံုးလွ်င္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ စက္ဘီးငွားရန္ ကစရပ္မ်ား ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး အာမခံေငြ ယြမ္(၂၀၀) အပ္ထားရေၾကာင္း (IC Card ဖ်က္သိမ္းၿပီး ပုိက္ဆံစလံုးကုိ ျပန္ေပးျခင္း)၊ QR Codeကုိ သံုးလွ်င္ APPကုိ တပ္ဆင္ၿပီး Wechat၊ Alipay စသည့္ ေငြေခ်နည္းလမ္းျဖင့္ စက္ဘီးငွားစီး ႏုိင္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ZMI_5664

အသက္ (၁၂)ႏွစ္မွ (၆၅)ႏွစ္ ((၁၂)ႏွစ္ႏွင့္ (၆၅)ႏွစ္ ပါဝင္)ရွိလူသည္ အမ်ားသံုးစက္ဘီးကုိ ငွားရမ္းႏုိင္ပါသည္။

အမ်ားသံုးစက္ဘီးမ်ားကုိ ငွားစီးရန္ တစ္နာရီ မေက်ာ္လွ်င္ အခမဲ ႏွစ္နာရီ မေက်ာ္လွ်င္ (၁)ယြမ္ ေကာက္ခံ၊ သံုးနာရီ မေက်ာ္လွ်င္ (၃)ယြမ္ ေကာက္ခံသံုးနာရီ ေက်ာ္လွ်င္ တစ္နာရီ (၃)ယြမ္အလုိက္ ေကာက္ခံ(တစ္နာရီ မျပည့္လွ်င္ တစ္နာရီအလုိက္ ေငြ ေကာက္ခံ)၊ ၂၄ နာရီအတြင္း အမ်ားဆံုး ယြမ္(၄၀) ေကာက္ခံ ၂၄ နာရီေက်ာ္လွ်င္ ေက်ာ္ေသာ တစ္နာရီ ယြမ္(၃၀) ေကာက္ခံၿပီး အမ်ားဆံုး ယြမ္(၁၅၀၀) ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

QQ图片20170301164640

အမ်ားသံုးစက္ဘီးကုိ ေန႔စဥ္ ၆နာရီခြဲမွ ၂၁နာရီခြဲ အတြင္း ငွားစီးႏုိင္ကာ ၆ နာရီခြဲမွ ၂၂နာရီခြဲ အတြင္း ျပန္အပ္ႏုိင္္ေၾကာင္း၊ ရက္သတၱပတ္ သုိ႔မဟုတ္ လအလုိက္ စက္ဘီး ငွားစီးပါက တစ္ပတလွ်င္္ ယြမ္(၁၀၀) ေကာက္ခံ တစ္လလွ်င္ စက္ဘီး ယြမ္(၃၀၀) ေကာက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားသံုးစက္ဘီး အစီး(၄၅၀၀၀) ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ ေနရာ (၂၅၀၀)ကုိ ၿပီးစီးရန္ စီစဥ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ေနာင္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ အမ်ား သံုးစက္ဘီး အစီး(၆၀၀၀၀)ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ ေနရာ (၃၀၀၀)ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

QQ图片20170301164637

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္