၂၀၁၇ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ အတည္ျပဳ

2017-03-02 16:19 ၇ ရက္ေန႔စဥ္သတင္း

၂၀၁၇ ျပည္ ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပ ေဒကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္။

လာမည့္ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စ တင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ ဥပ ေဒ၌ အထူးကုန္စည္ အမ်ိဳးအစား တြင္ပါ၀င္သည့္ စီးကရက္ႏွင့္ အ ရက္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ယခင္ႏွစ္က ထက္ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ ထားသည္။

စီးကရက္ႏွင့္အရက္ကို အခြန္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ဘီယာကိုမူ ယခင္ႏွစ္က အတိုင္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာအခြန္ ေကာက္ခံထားသည္။
ကြမ္းစားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လည္း ယမန္ႏွစ္က ၆၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေကာက္ခံခဲ့ျခင္းကို ယခုႏွစ္ တြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အခြန္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့သည္။

သစ္လံုးသစ္ခြဲသားမ်ားကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္း ထည္မ်ားကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ျမအ႐ိုင္းထည္ မ်ားကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအခြန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ေက်ာက္ စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ျမအေခ်ာ ထည္မ်ား၊ လက္၀တ္ရတနာတြင္ စြဲကပ္ထား သည့္ ေက်ာက္စိမ္း ထည္မ်ား၊ နီလာမ်ား၊ အေခ်ာ ထည္မ်ားကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအခြန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

မူလဥပေဒၾကမ္း၌ အထူး ကုန္စည္အမ်ိဳးအစားတြင္ အလွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကား အလွဆင္ ပစၥည္းမ်ားကို အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံေရးဆြဲထားေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ က ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။

၀င္ေငြခြန္သည္ ယခင္ႏွစ္က အတိုင္း လစာမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၄၈ သိန္းအထက္ရရွိသူ ကိုသာ သက္သာခြင့္မ်ား ခုႏွိမ္ၿပီး က်န္ ၀င္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြအလႊာအ လိုက္ စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံထား သည္။ (By နႏၵ ထက္အာကာေက်ာ္)

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္