အန္းနင္ခရုိင္ ခ်င္းလံုရပ္ကြက္တြင္ မုန္ညင္းစိမ္းပန္း အမုိ (၁) ေထာင္ေက်ာ္သည္ ပြင့္ဖူး

2017-02-23 18:28 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

72c8839

ေရာင္စံုတိမ္တံတားလဲ့ေရႊရည္အန္းနင္ခရုိင္ ခ်င္းလံုရပ္ကြက္တြင္ မုန္ညင္းစိမ္းပန္း အမုိ (၁) ေထာင္ေက်ာ္သည္ ဝါပါၿပီ ျဖစ္ကားျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာၿပီး ေရႊဝါေရာင္ဝင္းေသာ မုန္ညင္းစိမ္းပန္းေတာသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ၁ နာရီေက်ာ္ လုိပါသည္။

လႈပ္ရွားမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ အန္းနင္ခရုိင္ ခ်င္းလံုရပ္ကြက္ ေက်ာက္က်ားကြၽန္းတြင္ က်င္းပမည္ သိရွိရပါသည္။

5464756

ေက်ာက္က်ားကြၽန္းတြင္ မုန္ညင္းစိမ္းပန္းမ်ား အမုိ(၁)ရာေက်ာ္သည္ ပြင့္ဖူးေန လူမ်ားကုိ ေစာင့္ေနပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ခ်င္းလံု တစ္ရပ္ကြက္လံုးတြင္ မုန္ညင္းစိမ္းပန္းမ်ား စုစုေပါင္း အမုိ (၁) ေထာင္ေက်ာ္ ရွိ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဓာတ္ပံုရုိက္ ႏုိင္ပါသည္။

4ccc6a7618c11a1672241a

ခရီးသည္မ်ားသည္ “ပန္းစုိက္ လယ္ယာေျမကုိ လည္ပတျခင္ျခင္း၊ လယ္သမား အိမ္ေထာင္စုသုိ႔ ဝင္ျခင္း၊ နယ္ခံ ဝိေသသလကၡဏာရွိ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝယ္ယူျခင္း၊ ေက်းရြာမွ ထြက္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကုိ ျမည္းၾကည့္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ” ကုိ ပါဝင္ ႏုိင္ပါသည္။

85c9eb3

သက္ဆုိင္ေသာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝယ္ယူၿပီး အိမ္သုိ႔ ေဆာင္းလာႏုိင္ပါသည္။

ca5bf7f

ဤကာလအတြင္း ခ်င္းလံုရပ္ကြက္တြင္ ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ ဓာတ္ပံုစုစည္းမည္။ ကာလသည္ မည္။ ပထမဆု (၁) ေယာက္ စီမံၿပီး ဆုေၾကး အယြမ္(၁၅၀၀)ရွိ ဒုတိယ ဆု (၂) ေယာက္ စီမံၿပီး ဆုေၾကး အယြမ္(၈၀၀)ရွိ၍ တတိယဆု (၃) ေယာက္ စီမံၿပီး ဆုေၾကး အယြမ္(၅၀၀)ရွိ၍ ထူးခြၽန္း ဆု (၅) ေယာက္ စီမံၿပီး ဆုေၾကး အယြမ္(၃၀၀)ရွိ၍ တျခားဆု အေယာက္(၃၀) စီမံၿပီး ဆုေၾကး အယြမ္(၁၀၀)ရွိပါသည္။

f3913ff

ထုိ႔ျပင္၊ မတ္လ ၁၉ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း ၉ နာရီတြင္ ခ်ယ္ရီပန္း လမ္းမႀကီး ကီလုိမီတာ (၁၀) ရွည္ေသာ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ခ်င္းလံုရွာ-ခ်င္းလံုရပ္ကြက္ အန္းဖုကားလမ္း တေလွ်ာက္ က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: မုိဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္