တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကမၻာေပၚတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီ

2017-02-21 15:09 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

507b9d1afecb1a15d7a620

507b9d1afecb1a15d7b83f

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀ရက္ေန႔၊ “တံခါးဖြင့္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ အခ်ိတ္အညိဳ႔ ရွိေသာ“တံခါးဖြင့္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ အခ်ိတ္အညိဳ႔ ရွိေသာ ယူနန္ျပည္နယ္၊ တစ္ကမၻာလံုးက အတူစံစားၾကျခင္း”ျဖင့္ အဓိက အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီေရးပြဲအား တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးMr.Wang Yi က မိန္းခြန္းေျပာၾကားသာယာလွပေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး Mr.Chen Hao၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Mr.Ruan Chengfa တုိ႔ကလည္း ခြဲျခားၿပီး မိန္းခြန္းေျပာၾကားယူနန္ျပည္နယ္ကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစေသာ သံသမန္တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိန္းခြန္းေျပာၾကား၍ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ပါသည္။

507b9d1afecb1a15d7cd5d

507b9d1afecb1a15d7df16

ႏုိင္ငံ အႏုိင္ငံ(၁၄၀)ေက်ာ္မွ လာေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစေသာ သံသမန္မ်ား၊ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းရပ္ကြက္တြင္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပါရဂူ၊ ပညာရွင္ႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား စေသာ လူအေယာက္(၅၀၀)ေက်ာ္သည္ တက္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။

7427ea390bfa1a1518af0c

7427ea390bfa1a1518fe11

တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနခန္းမ၏ စႀကၤန္ေပၚတြင္ ယူနန္သစ္သီးသစ္လံ၊ ယူနန္ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ယူနန္ေကာ္ဖီ၊ ယူနန္ပန္းမန္၊ ယူနန္လက္ဖက္ေျခာက္၊ ယူနန္ေဆးဝါး စေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ ဝိေသသလကၡဏာရွိ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသခဲ့ပါသည္။

7427ea390bfa1a15185b08

7427ea390bfa1a15189a0b

7427ea390bfa1a15195317

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္