အင္တာနက္ျဖင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ဖူေအပံုထပ္၍ မႏွိပ္ေတာ့ေသာ သစ္ထြင္း ပန္းခ်ီမ်ား

2017-01-19 17:10 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

图片1

图片3

图片8

အႏုပညာက လက္လွမ္းမမီဘဲ လူမႈေနထုိင္မႈႏွင့္ အနီးကပ္၍ လူတုိင္း အႏုပညာ၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ခံစားႏုိင္ပါ သည္။ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ဖူေအ ပံုထပ္၍ မႏွိပ္ေတာ့ေသာ သစ္ထြင္း ပန္းခ်ီမ်ားရွိသည့္ "ေလခ်ဳိ ပန္းခ်ီျပခန္း"သုိ႔ ေရာက္မွ အႏုပညာႏွင့္လူမ်ားအၾကား အတြင္း Mouseႏွင့္ ကြားေဝးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

图片2

图片7

ဤျပခန္းတြင္ Mr.Chen Long၊ Mr.Chen Li၊ Mr.Shang Mingpeng၊ Mr.Shi Xiaoming၊ Mr.Leng Guangmian၊ Mr.Gao Chaominစသည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ပန္းခ်ီ ဆရာမ်ားမွ ဖန္တီးဆြဲသည့္ ပန္းခ်ီမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္၍ ထုိ ပန္းခ်ီမ်ားကုိ အင္တာနက္ ျဖင့္ ေပက်င္း၊ ရွန္ဟုိင္း၊ ခ်န္ဒူးစသည့္ျပည္တြင္း ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ၿမိဳ႕မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ရာ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ သစ္ထြင္းပန္ခ်ီ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကုိ ေရာက္ခ်ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

图片4

图片9

ယခုအခါ ဖူေအ ပံုထပ္၍ မႏွိပ္ေတာ့ေသာ သစ္ထြင္းပန္းခ်ီမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပန္းခ်ီပန္းပုေလာက အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၍ ဖူေအၿမိဳ႕၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈကဒ္ျပား ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ဖူေအၿမိဳ႕ရွိ ေတာက္ပေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ သဘာဝ ႐ႈခင္း႐ႈေမာ္မ်ား၏ ဇီဝယဥ္ေက်းမႈ မ်ားသည္ သစ္ထြင္းပန္းခ်ီဆြဲ ရန္အတြက္ ႂကြယ္ဝမ်ားျပားေသာ အခ်က္အလက္ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။

图片5

图片10

"ေလခ်ဳိ ပန္းခ်ီျပခန္း"မွ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားသည္ ဓါးျဖင့္ ဖူေအ၏အေျခအေန မ်ားကုိ ေဖာ္ျပၾကရာ သစ္ထြင္းပန္းခ်ီနယ္ပယ္တြင္ ခ်ီးက်ဴးခံပါသည္။

ဖူေအ ပံုထပ္၍ မႏွိပ္ေတာ့ေသာ သစ္ထြင္းပန္းခ်ီလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ သစ္ထြင္းပန္းခ်ီ စိတ္ဝင္စားသည့္ ဖူေအၿမိဳ႕ ေရွာင္ကန္းဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ကုမၸဏီ လီမီတက္ တာဝန္သူ Mr.Xu Xiaogangသည္ ဖူေအ ပံုထပ္၍ မႏွိပ္ေတာ့ေသာ သစ္ထြင္း ပန္းခ်ီမ်ားကုိ အင္တာနက္ျဖင့္ ဝါဒျဖန႔္၍ မ်ဳိးဆက္သစ္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားကုိ အေထာက္ အကူျပဳၿပီး ဖူေအ ပံုထပ္၍ ဤသစ္ဆန္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာကုိ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေစေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

图片6

图片11

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္