ကူမင္းသူက အတူသံုးစြဲသည့္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ကယ္ အစီး၁၀၀၀ကုိ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ က်င္းပၿပီး ေမာင္းႏွင္းႏုိင္

2017-01-19 08:41 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) လက္ရွိ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ အတူသံုးစြဲသည့္ စက္ဘီး၊ အတူသံုးစြဲသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ရွိပါၿပီ္။ “မံုမံုထံုရွင္” ကုမဏီအေနႏွင့္ အတူသံုးစြဲ သည့္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ကယ္ အစီး(၁၀၀၀) ကုိ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ေန႔ က်င္းပၿပီးေနာက္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ စီမံခ်ထားမည္္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္၊ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ကယ္ ငွားရမ္းျပန္ေပး သည့္ေနရာ (၃၁)ခုကုိလည္း ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ မည္ ျဖစ္ကာ တလီျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ လီက်န္းၿမိဳ႕တြင္ စီမံခ်ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အတူသံုးစြဲသည့္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ကယ္ ငွားရမ္းလွ်င္ “မံုမံုထံုရွင္” APPကုိ တပ္ဆင္ၿပီး ဆုိင္ကယ္ က်န္ရိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ပမာဏႏွင့္ ခရီးတာကုိ သိရွိရန္ တယ္လီဖုန္း၏ Bluetooth ကုိ ဖြင့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငွားရမ္းခ တစ္နာရီလွ်င္ အနည္းဆံုး (၁)ယြမ္၊ တစ္ေန႔လွ်င္ ယြမ္ (၄၀)၊ တစ္လလွ်င္ ယြမ္ (၅၀၀) ကုိ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Alipay ျဖင့္ ေငြထုတ္ေပး ႏုိင္ အာမခံေငြ ယြမ္(၁၀၀၀)- (၂၀၀၀)ေက်ာ္ ေကာက္ခံၿပီး (၇၀)ကီလုိမီတာ ဆက္လက္ ေျပးဆြဲႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာမခံကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဝယ္ႏုိင္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၅)ယြမ္ ေကာက္ခံရမည္္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆုိင္ကယ္အမ်ားစုသည္ အဝါေရာင္ ျဖစ္ၿပီး ရုပ္ရွင္ထဲမွ Minions ကဲ့သုိ႔ ဆုိင္ထဲတြင္ ငွားရမ္းျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

လက္ရွိ တရုတ္ႏုိင္ငံႏုိင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ကယ္ ငွားရမ္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ ကုမဏီသည္ (၁၀)ခုေလာက္ရွိၿပီး ၎တုိ႔အနက္ ကုမဏီအခ်ဳိ႕ သတ္မွတ္ထားေသာ ငွားရမ္းခ တစ္နာရီလွ်င္ (၂)ယြမ္၊ တစ္လလွ်င္ (၁၂၉)ယြမ္၊ (၅)ကီလုိမီတာေလာက္ ေျပားဆြဲပါက (၂)ယြမ္၊ (၅)ကီလုိမီတာေက်ာ္လြန္ၿပီး ေျပးဆြဲပါက (၁)ကီလုိမီတာတုိးလာ လွ်င္ အနည္းဆံုး (၁)ယြမ္ ပုိမုိ ေကာက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အႀကိမ္ “မံုမံုထံုရွင္”ကုမဏီသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ အတူသံုးစြဲသည့္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ကယ္ ခ်ထားပါက အရမ္းရပ္အရမ္းထားျပနာ မရွိ ငွားရမ္းျပန္ေပးသည့္ေနရာ (၃၁)ခု၏ အတိအက်လိပ္စာ အခ်ဳိ႕သာ ေၾကညာမႈ မရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ပတ္ေတာင္လမ္း၊ ယူဖန္အနီးနားႏွင့္ ရွီးခ်မ္းလမ္းတြင္ ငွားရမ္းျပန္ေပး သည့္ ေနရာကုိ ဖြင့္လွစ္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း “မံုမံုထံုရွင္”ကုမဏီမွ သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္