တရုတ္-ျမန္မာ ႏုိင္ငံတကာ ရထားလမ္းမွ တလီ-လ်င္ခ်န္း ရထားလမ္းတြင္ ပထမတစ္ခု လုိဏ္ေခါင္းကုိ လမ္းေပါက္

2017-01-19 08:32 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္္) တရုတ္-ျမန္မာ ႏုိင္ငံတကာ ရထားလမ္း တလီ-လ်င္ခ်န္း ရထားလမ္း မြန႔္မာ အမွတ္၂ လုိဏ္ေခါင္းကုိ အဆင္ေျပေအာင္ လမ္းေပါက္တလီ-လ်င္ခ်န္း ရထားလမ္းတြင္ ပထမ တစ္ခု လမ္းေပါက္ေသာ ကားလမ္းလုိဏ္ေခါင္း ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ လုိဏ္ေခါင္းသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏုိင္ငံတကာ ရထားလမ္း၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္က ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းမီးရထားဌာနမွ သတင္း အရ သိရွိရပါသည္။

တလီ-လ်င္ခ်န္း ရထားလမ္းသည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ တလီျပည္နယ္ခြဲ မွအစ၍ ေဝးစမ္း ခရုိင္ႏွင့္ ယူရွီန္ခရုိင္တုိ႔ကုိ ျဖတ္သန္းၿပီး ေတာင္ဘက္တြင္ လ်င္ခ်န္းၿမိဳ႕ လ်င္ရွန္ရပ္ကြက္ အထိ သြားေၾကာင္း၊ ရထားလမ္း စုစုေပါင္း (၂၀၂)ကီလုိမီတာ ရွည္ရာ အရွန္အဟုန္ကေတာ့ တစ္နာရီလွ်င္ (၁၆၀) ကီိလုိမီတာ ေျပးဆြဲႏုိင္ရန္ စီစဥ္ပထမအဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အသံုးျပဳသည့္ ရထားလမ္း ျဖစ္ၿပီး တံတားႏွင့္ လုိဏ္ေခါင္းတုိ႔သည္ ခရီးတာ အားလံုး၏ ၈၇.၂၅% ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္