တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ခရီးသည္မ်ား ပုိ႔ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ကူမင္အျမန္ရထားဘတ္စ္ကား ေျပးဆြဲခ်ိန္ကုိ ပုိ၍ ရွည္ၾကာလာေစ

2017-01-13 16:57 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ခရီးသည္မ်ား ရထားပုိ႔ေဆာင္ခ်ိန္ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ မွ စတင္ကာ ခရီးသည္၏ ခရီးစဥ္လုိအပ္ခ်က္ ျပ္ည့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကူမင္း အျမန္ရထားဘတ္စ္ကား အေခါက္ေရ (၁၈၀)ေခါက္ကုိ တုိးမ်ားလာေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ခရီးသည္မ်ား ရထားပုိ႔ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္၍ ကူမင္းရထားသည္ ခရီးသည္ဦးေရ သန္းေပါင္း (၆.၂၄)ကုိ ပုိ႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ ေနစဥ္ ပွ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသည္ဦးေရ (၁.၅၆)သိန္း ပုိ႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ 919K မပါ ကူမင္းအျမန္ရထား ဘတ္စ္ကား လုိင္း (၁၂)လုိင္း 920၊ 921၊ 922၊ 923၊ 924၊ 925၊ 927၊ 928၊ 929၊ 930၊ 931၏ အစဆံုးအေခါက္ကားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအေခါက္ကားေျပားဆြဲခ်ိန္ (၁)နာရီခြဲ ပုိ၍ ရွည္ကာလာၿပီး ည ၂၃နာရီ ၃၀ မိနစ္ အထိ ေျပးဆြဲေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယခုအခါ ကူမင္းအျမန္ရထား ဘတ္စ္ကားလုိင္း 919Kသည္ လူတစ္ဦးလွ်င္ (၁၃)ယြမ္ ႏႈန္း ေကာက္ခံသည့္အျပင္ အျမန္ရထား ဘတ္စ္ကားလုိင္းအခ်ဳိ႕ စမ္းသပ္ေျပးဆြဲရာတြင္ လက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးကာ 922သည္ လူတစ္ဦးလွ်င္ (၅) ယြမ္၊ 928သည္ လူတစ္ဦးလွ်င္ (၃) ယြမ္၊ က်န္ရစ္သည့္ အျမန္ရထား ဘတ္စ္ကားလုိင္းသည္ လူတစ္ဦးလွ်င္ (၇) ယြမ္ ေကာက္ခံေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အျမန္ရထား ဘတ္စ္ကားလုိင္းမ်ား။

919K

ေတာင္ဘူတာရံုသစ္(အေနာက္ကြင္း)-ခ်န္ေရႊအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္

ေျပး ဆြဲခ်ိန္။ ၉ နာရီ-၂၂ နာရီ

920

ေတာင္ဘူတာရံုသစ္(အေနာက္ကြင္း)-ကူမင္းဘူတာရံု

ေျပး ဆြဲခ်ိန္။ ၅ နာရီခြဲ-၂၃ နာရီခြဲ

921

ေတာင္ဘူတာရံုသစ္(အေရွ႕ကြင္း)-ခ်ိန္ရွင္းလမ္းဘတ္စ္ကားဗဟုိမွတ္တုိင္

ေျပး ဆြဲခ်ိန္။ ၅ နာရီခြဲ-၂၃ နာရီခြဲ

922

ေတာင္ဘူတာရံုသစ္(အေရွ႕ကြင္း)-က်ဴဟြားဇြန္း

ေျပး ဆြဲခ်ိန္။ ၅ နာရီခြဲ-၂၃ နာရီခြဲ

923

ေတာင္ဘူတာရံုသစ္(အေရွ႕ကြင္း) -ဟြမ္ထူေဖာ

ေျပး ဆြဲခ်ိန္။ ၅ နာရီခြဲ-၂၃ နာရီခြဲ

924

ေတာင္ဘူတာရံုသစ္(အေရွ႕ကြင္း)-ျမန္စမ္းဘတ္စ္ကားဗဟုိမွတ္တုိင္

ေျပး ဆြဲခ်ိန္။ ၅ နာရီခြဲ-၂၃ နာရီခြဲ

925

ေတာင္ဘူတာရံုသစ္(အေရွ႕ကြင္း)-ၿမိဳ႕ေျမာက္ပုိင္းဘတ္စ္ကားဗဟုိမွတ္တုိင္

ေျပး ဆြဲခ်ိန္။ ၅ နာရီခြဲ-၂၃ နာရီခြဲ

927

ေတာင္ဘူတာရံုသစ္(အေရွ႕ကြင္း)-အေနာက္ဘတ္စ္ကားဗဟုိမွတ္တုိင္(အေရွ႕ကားဂိတ္)

ေျပး ဆြဲခ်ိန္။ ၇ နာရီခြဲ-၂၃ နာရီခြဲ

928

ေတာင္ဘူတာရံုသစ္(အေရွ႕ကြင္း)-ေလာ္စိဝမ္ဘတ္စ္ကားဗဟုိမွတ္တုိင္

ေျပး ဆြဲခ်ိန္။ ၇ နာရီခြဲ-၂၃ နာရီခြဲ

929

ေတာင္ဘူတာရံုသစ္(အေရွ႕ကြင္း)-မာေၾကးလမ္း(အေနာက္ကားဂိတ္)

ေျပး ဆြဲခ်ိန္။ ၇ နာရီခြဲ-၂၃ နာရီခြဲ

930

ေတာင္ဘူတာရံုသစ္(အေရွ႕ကြင္း)-အေနာက္ေျမာက္ဘတ္စကားဗဟုိမွတ္တုိင္

ေျပး ဆြဲခ်ိန္။ ၇ နာရီခြဲ-၂၃ နာရီခြဲ

931

ေတာင္ဘူတာရံုသစ္(အေရွ႕ကြင္း)-ေျမာက္ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္

ေျပး ဆြဲခ်ိန္။ ၇ နာရီခြဲ-၂၃ နာရီခြဲ

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္