ကူမင္း-Manado တုိက္ရုိက္ ေလေၾကာင္းလုိင္း စတင္ေျပးဆြဲ၊ ခရီးစဥ္ ၅ နာရီခြဲၾကာ

2017-01-10 17:40 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

65c831e5adb4477595b3d5a1fd42a01a_th

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ကူမင္းၿမိဳ႕မွ အင္းဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၊ Manadoသုိ႔ တုိက္ရုိက္ ေလေၾကာင္းလုိင္း ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ ညတြင္ စတင္ပ်ံသန္းေျပးဆြဲရာ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ခရီးသည္ (၁၇၄)ဦးသည္ (၆) ရက္ၾကာေသာ ပင္လယ္ခရီးစဥ္ကုိ စတင္ခံစားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယခင္က Manadoသုိ႔ သြားပါက စင္ကာဖူႏုိင္ငံတြင္ ေလယာဥ္ ေျပာင္းစီးရၿပီး ခရီးစဥ္ အနည္းဆံုး (၁၀) နာရီၾကာေၾကာင္း၊ ထုိတုိက္ရုိက္ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ Garuda Indonesia၏ Citilink ေလေၾကာင္းလုိင္းမွ အဲဘတ္စ္ ေလယာဥ္ ၃၂၀ျဖင့္ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲရာ ခရီးစဥ္ (၅)နာရီခြဲ ၾကာ၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

c2bc6674bb6d4bebb1f1ccb1ab36a784_th

ထုိေလေၾကာင္းလုိင္း Manadoသုိ႔ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲရာတြင္ ဇန္နဝါရီးလ ၉ ရက္ေန႔၊ ၁၄ ရက္ေန႔၊ ၁၉ ရက္ေန႔၊ ၂၄ ရက္ေန႔၊ ၂၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရကေန႔၊ ၈ ရက္ေန႔၊ ၁၃ ရက္ေန႔၊ ၁၈ ရက္ေန႔ ကုိးရက္၌ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္း-Manado ခရီးစဥ္မွာ ေလယာဥ္နံပါတ္ QG7715ျဖစ္ကာ ေပက်င္းစံေတာ္ခ်ိန္ ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာ၍ အင္ဒုိနီးရွား စံေတာ္ခ်ိန္ ၇ နာရီခြဲတြင္ Manadoသုိ႔ ေရာက္ရွိကာ ေလယာဥ္နံပါတ္ QG7716ျဖစ္ကာ အင္ဒုိနီးရွား စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၉ နာရီခြဲတြင္ Manadoမွ ထြက္ခြာ၍ ေပက်င္းစံေတာ္ခ်ိန္ ၁ နာရီတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

c4acd36723dd4e0fbcf53608b262a0cd_th

Manado သည္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၊ North Sulawesi၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူး သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာပင္လယ္သမုဒၵရာ သယံဇာတရွိ ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ "ကမၻာ ေရငုပ္ေနရာ" ဟူေသာ အေခၚအေဝၚကုိ ေရငုပ္ဌာန (၅)ခု (PADI၊ CMAS၊ SSI၊ NAUI၊ BSAC)မွ ေရႊးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရငုပ္ဝါသနာပါသူမ်ားကလည္း Manadoရွိ ပင္လယ္ေအာက္ခင္း ႐ႈခင္းမ်ားသည္ The Great Barrier Reef ၊ Palau ၊ Maldives ၊ Red Sea စသည့္နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေရငုပ္ေနရာကုိ ေက်ာ္လြန္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္