ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ဇီဝေဆးလုပ္ငန္း၏ အေရာင္းဝင္ေငြ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္လြန္

2016-12-15 22:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ႏွစ္မ်ား ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းအားျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဇီဝေဆးလုပ္ငန္းသည္ ထုထည္ အက်ဳိးစြမ္းေဆာင္မႈ၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈ၊ ဖန္တီး ေလ့လာမႈ စသည့္ဘက္မ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆးလုပ္ငန္း သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဇီဝေဆးလုပ္ငန္း၏ အင္အားသည္ အထူးခြၽန္ဆံုး ျဖစ္ကာ၊ တုိင္းရင္းေဆး ကုိ ေရွ႕ေဆာင္ ေဆးထြက္ကုန္အျဖစ္ ထားသည့္ လုပ္ငန္း အရးအတြက္သည္ ၆၀% ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွိ သုေတသနစင္တာ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ သုေတသနဌာန၊ ဖန္တီး စမ္းသပ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈ စႀကၤန္ကုိ ဗဟုိခ်က္မအျဖစ္ ထားသည့္ ဇီဝေဆး တီထြင္ေလ့လာေရးစံနစ္ ပဏာမ တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယခု ကူမင္းၿမိဳ႕ ဇီဝေဆး ပမာဏထက္ လုပ္ငန္း (၄၇) ခုရွိကာ အေရာင္းဝင္ေငြ သန္း (၁၀၀) ေက်ာလြန္င္သည့္ လုပ္ငန္း (၂၄) ခု ရွိရာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္း၏ ထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏ (၂၀.၅၅) ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ဇီဝေဆးလုပ္ငန္း၏ ထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၆၀% ေလာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈႏႈန္း (၇.၇၂) ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့၍      ကူမင္းၿမိဳ႕ ပမာဏထက္ လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈႏႈန္း၏ ၇.၈% ျဖစ္ကာ အက်ဳိး အျမတ္ (၂.၃)သိန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္