၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္ေက်ာင္း စည္းေဝးပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ မွစ၍ က်င္းပ

2016-12-08 11:33 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

507b9d1afecb19b20b4e1f

(ေရာင္စုံတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္ေက်ာင္း စည္းေဝးပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခား (၁၄၀) ႏုိင္ငံမွ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္ေက်ာင္း၊ သင္တန္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံအသီးသီးဆုိင္ရာ သံတမန္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမႈ ျဖန႔္ျဖဴးေရးဌာနမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား၊ ေဒသပညာေရးဌာနမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ အေယာက္(၂၄၀၀)ခန႔္သည္ ထုိစည္းေဝးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရွိရပါသည္။

ထုိစည္းေဝးပြဲက်င္းပစဥ္ “ကြန္ျဖဴးရွပ္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္ေက်ာင္းႏွင့္ One Belt and One Road တည္ေဆာက္မႈ”၊ “ကြန္ျဖဴးရွပ္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္ေက်ာင္းက တကၠသုိလ္မ်ားရဲ႕ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ား”၊ “ကြန္ျဖဴးရွပ္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္ေက်ာင္းက လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပး သည့္ နည္းလမ္းမ်ား” စသည့္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဖုိရမ္ (၇)ခုႏွင့္ “တကၠသုိလ္ ဌာနမွးႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ အင္အား”၊ “ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကား အမ်ဳိးမ်ဳိးသံုး တရုတ္ဘာသာ စကားဖတ္စာ”၊ “တစ္ကမၻာလံုး တရုတ္ဘာသာ စကား စာေမးပြဲ စံနစ္” ပါဝင္သည့္ တကၠသုိလ္ ဌာနမွး ဖုိရမ္ (၇)ခုကုိ တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ႏွစ္စဥ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္ေက်ာင္း စည္းေဝးပြဲသည္ တစ္ကမၻာလံုးေပၚတြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္ေက်ာင္း၏ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္သည့္ စည္းေဝးပြဲျဖစ္၍ ယခုအထိ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ကုိ က်င္းပခဲ့ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳမ်ား စုစည္း ေပါင္းခ်ဳပ္ရန္၊ ဖလွယ္မႈ ရင္းႏွီးေဆာင္ရြက္ေစရန္၊ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားျဖည့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယခုအထိ ႏုိင္ငံျခား (၁၄၀)ႏုိင္ငံတြင္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္ေက်ာင္း (၅၁၁) ေက်ာင္းႏွင့္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္တန္း (၁၀၇၃)ခုကုိ ထူေထာင္ၿပီး ျဖစ္၍ ယႏွစ္ ႏုိင္ငံအသီးသီး တရုတ္ဘာသာစကား သင္ေက်ာင္းႏွင့္ သင္တန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား လူဦးေရသည္ (၅.၁) သန္း ရွိရာ က်င္းပသည့္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ရွားမႈသုိ႔ လူ (၁၃)သန္း ရွိ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္ေက်ာင္း စည္းေဝးပြဲကုိ ယူနန္ ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပျခင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ပညာေရး၏ ႏုိင္ငံတကာပူတြဲထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈ အတြက္ တုိးတက္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ယူလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္အစုိးရ စေကာလားရွစ္ကုိ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္အထိ ပညာေတာ္သင္ လူဦးေရ (၂၂၆၃၅)ေယာက္ ေလာက္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ စာသင္ေက်ာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအဆင့္ဆင့္သုိ႔ လာေရာက္ သင္ယူေၾကာင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားမ်ားႏွင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္ေက်ာင္းႏွင့္ သင္တန္း (၁၂)ခုကုိ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ တကၠသုိလႏွင့္ ေကာလိပ္ (၄၃) ေက်ာင္းသည္ Minority Language ဘာသာရပ္ (၆၂)မ်ဳိးကုိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္တြင္ Minority Language ကုိ သင္ယူေနသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား လူဦးေရသည္ (၈၁၉၀၀) ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္