ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ကာလ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေငြစကၠဴေပၚရွိ ႐ုပ္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း ေဆာင္ရြက္မည္

2016-11-28 00:01 ၇ ရက္ေန႔စဥ္သတင္းစာ

缅甸money

 ေငြစကၠဴေပၚရွိ ႐ုပ္ပံုေျပာင္းလဲ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း ကို ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကာလေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟို ဘဏ္ဒုဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္းက ေျပာ ၾကားသည္။

လက္ရွိ သံုးစြဲေနသည့္ ေငြ စကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပံုကို အစားထိုး ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝသံုးစြဲရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးခြန္းကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ဗဟိုဘဏ္ ဒု ဥကၠ႒က ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျဖ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေငြစကၠဴအသစ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝမယ္ဆို လွည့္လည္သံုးစြဲ ေနတဲ့ ေငြပမာဏကို လဲလွယ္ေပး ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လဲလွယ္သံုးစြဲတဲ့ ပမာဏနီးပါးကို မွာၾကား႐ိုက္ႏွိပ္ ရမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒က ေျပာသည္။

လွည့္လည္ သံုးစြဲေနေသာ ေငြစကၠဴတစ္ခုကို အျပည့္အဝလဲ လွယ္ေပးမည္ဆိုပါက ႐ိုက္ႏွိပ္ ရ မည့္ ပမာဏသည္ က်ပ္ဘီလီယံ တစ္ရာခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး အသံုးမ်ားေသာ ေငြစကၠဴ မ်ားအ တြက္ ႐ိုက္ႏွိပ္မည္ဆိုပါက က်ပ္ ဘီလီယံသံုးရာေက်ာ္ကုန္က်မည္ ဟု ၎က ဆို သည္။

ပံုစံသစ္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ထုတ္ေဝမည္ဆိုပါက လက္ရွိ သံုး စြဲေနသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ဖ်က္ ဆီးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း အတြက္ ကုန္က်စရိတ္လည္း ရွိ လာမည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသည့္ ေငြစကၠဴအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ယံုၾကည္မႈ အားနည္း လာႏိုင္ ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ ႒က လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့သည္။

ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒က ေငြ စကၠဴပံုစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟို ဘဏ္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ တြင္ ဗဟို ဘဏ္သည္ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ဒဂၤါး မ်ား၏တန္ဖိုး၊ အဆင္အျပင္၊ ဖြဲ႕ စည္းပါဝင္သည့္ ဝတၳဳပစၥည္းႏွင့္ အျခားခြဲျခားႏိုင္သည့္ လကၡဏာ မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕၏သေဘာတူ ညီခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေငြစကၠဴအမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲသံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ ၆၆ တြင္ ဗဟိုဘဏ္ သည္ မည္သည့္ ေငြစကၠဴအမ်ိဳးအစားကို မဆို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ ပါက အစိုးရ အဖြဲ႕၏သေဘာတူ ညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေျခအေန ကို အနီးစပ္ဆံုး က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးသို႔ တင္ျပကာ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ဟု ပါရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒ က တင္ျပ သည္။

လက္ရွိ လွည့္လည္သံုးစြဲေန ေသာ ေငြမ်ားလဲလွယ္ရန္ အခက္အခဲရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ားကိုႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ ေသာ အခ်ိန္၊ သင့္ေလ်ာ္ ေသာကာလတြင္ ပုဒ္မ ၆၆၊ ၆၅ တုိ႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပး မည္ဟု ၎ က ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးကံျမင့္က ေငြစကၠဴမ်ား ေပၚ၌ ျခေသၤ့႐ုပ္၊ ဆင္႐ုပ္မ်ား အစား အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပံုကို အစားထိုး ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရိွ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ သည္။By ရန္မ်ဳိးနိုင္

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္