ရွမ္ဟဲရထားလမ္းဦးစီးဌာနက ရွမ္ဟဲ-ကူမင္းအျမန္ရထားအခ်ိန္ဇယားမ်ားကုိ ထုန္ျပန္

2016-11-24 13:39 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား ေဆြေဆြလဲ့)  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ည ၁၂ နာရီမွစ တရုတ္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိရထား သြားလာခုတ္ေမာင္းျခင္း ေျမပံုအသစ္ကုိ ေျပာင္းလုိက္မည္ဟု ႏုိဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ တြင္ ရွမ္ဟဲၿမိဳ႕ ရထား လမ္းဦးစီးာနက ေက်ညာ လုိက္ခဲ့ပါသည္။

အသစ္ေျပာင္းလုိက္ၿပီးေတာ့ရန္ စီျမစ္ျမစ္ဝွမ္းေဒသကေန ကူမင္းအထိ အျမန္ရထား (၇) တြဲ ခုတ္ေမာင္းရမည္ဟု သတင္းအရသိရ အနက္ အသစ္ (၂)တြဲႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း ဆန႔္တန္းခုတ္ေမာင္းလာတာ (၅) တြဲ ျဖစ္ သည္ဟု သရွိိရပါသည္။ ေနာက္မွာ ဆုိလွ်င္ ခရီးသည္တုိ႔သည္ ကူမင္းက ရွမ္ဟဲသုိ႔ သြားလွ်င္ (၁၀) နာရီ ၃၆ မိနစ္ ဘဲလုိပါသည္။ ယခင္ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ၂၅ နာရီ ၂ မိနစ္ေလာက္ ေခြၽတာ နံနက္ပုိင္းက ကူမင္းတြင္ မီးရွည္ စားေတာ့ အလွဆံုးေသာ အျမန္ရထားလမ္းေၾကာင္းေပၚ ႐ႈခင္းၾကည့္႐ႈညပုိင္းက ရွမ္ဟဲတြင္ ေပါက္စီစားလုိ႔ရ မည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။

အဆုိပါ အျမန္ရထားလမ္း အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ေသာကူမင္း-ေကြ ့ယုိင္အပုိင္းေအာင္ျမင္စြာ ခုတ္ေမာင္းၿပီးေနာက္ ကူမင္ကေန တရုတ္ႏုိင္ငံ နမ္က်င္းၿမိဳ႕၊ ဟုိင္ၾကဴးၿမိဳ႕စေသာေနရာ အထိ သြားလွ်င္လည္း တစ္ရက္ဘဲ ကုန္မည္ဟု သိရွိရပါသည္။

အသစ္ခုတ္ေမာင္းေသာအျမန္ရထားလမ္းေၾကာင္းမ်ား

ရွမ္ဟဲဟုန္ေခ်ာင္ဘူတာရံု-ကူမင္းနမ္ဘူတာရံု အမွတ္စဥ္ G1375/G1374 တစ္တြဲ၊ ရွမ္ဟဲ- ကူမင္းအျမန္လမ္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္သည္။

နမ္က်င္းနမ္ဘူတာရံု-ကူမင္းနမ္ဘူတာရံုအမွတ္စဥ္G1379/G1380တစ္တြဲ၊နင္ေပါ-ဟုိင္ၾကဴးအျမန္လမ္း၊ ရွမ္ဟဲ-ကူမင္း အျမန္လမ္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္သည္။

ဆန႔္တန္း ခုတ္ေမာင္းေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား

က်ီနမ္ရွီဘူတာရံု-ေကြ ့ယုိင္ေပဘူတာရံု G285/G286 တစ္တဲြသည္ က်ီနမ္ရွီဘူတာရံု- ကူမင္းနမ္ဘူတာရံုသုိ႔ ဆန႔္တန္းထားလုိက္ၿပီ။

ရွမ္ဟဲဟုန္ေခ်ာင္ဘူတာရံု-ဟြဲဟြနမ္ဘူတာရံု အမွတ္စဥ္ G1371/G1376 တစ္တြဲသည္ ရွမ္ဟဲဟုန္ေခ်ာင္ဘူတာရံု-ကူမင္းနမ္ဘူတာရံုသုိ႔ ဆန့္တန္းထားလုိက္ၿပီ။

ရွမ္ဟဲဟုန္ေခ်ာင္ ဘူတာရံု-ေခ်ာင္ရွားနမ္ဘူတာရံု G1343/G1358 တစ္တြဲသည္ ရွမ္ဟဲ ဟုန္ေခ်ာင္ဘူတာရံု-ကူမင္းနမ္ဘူတာရံုသုိ႔ ဆန႔္တန္းထားလုိက္၍ အမွတ္စဥ္သည္ G1373/G1372 ဆုိတာကုိ ေျပာင္းလုိက္ၿပီ။

နမ္က်င္းနမ္ဘူတာရံု-ေကြ ့ယုိင္ေပဘူတာရံု အမွတ္စဥ္G1325 သည္ နမ္က်င္းနမ္ ဘူတာရံု-ကူမင္းနမ္ဘူတာရံုကုိ ဆန႔္တန္းထားလုိက္ၿပီ။

ေကြ ့ယုိင္ေပဘူတာရံု- ရွမ္ဟဲဟုန္ေခ်ာင္ဘူတာရံုအမွတ္စဥ္G1324သည္ ကူမင္းနမ္ ဘူတာရံု-နမ္က်င္းနမ္ ဘူတာရံု သုိ႔ ဆန႔္တန္းထားလုိက္ အမွတ္စဥ္္ G1325/G1324သည္ G1377/G1378 ကုိ ေျပာင္းလုိက္ၿပီ။ ဟုိင္ၾကဴးတုန္း ဘူတာရံု-ဟြဲဟြနမ္ဘူတာရံုအမွတ္စဥ္္ G1421/G1422တစ္တြဲ သည္ ဟုိင္ၾကဴးတုန္းဘူတာရံု-ကူမင္းနမ္ဘူတာရံုသုိ႔ ေျပာင္းလုိက္ပါၿပီ။

အျမန္ရထားအခ်ိန္ဇယား

QQ截图20161124132817

 

အယ္ဒီတာ: မုိးဦသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္