ယူနန္ျပည္နန္အက်ယ္ဆံုးေသာကူမင္း-စြန္းမင္အျမန္ေျပးလမ္းဒီဇင္ဘာ၃၁ရက္ေန႔က​ဖြင့္

2016-10-27 17:50 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတားေဆြေဆြလဲ့) တရုတ္ႏုိင္ငံရထားလမ္းအင္ဂ်င္နီယာေဆာက္လုပ္ေရး(၁၈)အုပ္စုေဆာက္လုပ္ေနေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ အက်ယ္ဆံုးေသာ တံတားႀကီး ျဖစ္သည္ေတြလံုေခ်ာင္းတံတားႀကီးသည္ ၂၃ရက္ေန႔ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီး၍ ယူနန္ျပည္နန္ စြန္းမင္(ေရွာင္ဖု)ကမွ ကူမင္း(ဝူလံု) အျမန္ေျပးလမ္း တစ္လုိင္းလံုး ေျပးဆြဲသည္ဟု သတင္း အရ သိရွိရပါသည္။

ေတြလံုတံတားႀကီးသည္ အေရးႀကီးစီမံေနေသာ ပရုိဂ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ အရွည္သည္ (၆၄၉.၂၈) မီတာ၊ အျမင့္ (၁၀၃) မီတာ၊ အလ်ားကမူ (၄၁) မီတာ ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ အျမင့္ဆံုးေသာ တံတာႀကီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေတြလံုတံတားႀကီးသည္ ကစ္တ္ဘူမိအေျခအေနေၾကာင့္ လွ်ဳိေျမာင္းမ်ား၊ လုိဏ္ဂူမ်ားျဖစ္ ေပၚလာခဲ့ျခင္းသျဖင့္ ေဘးအနၲရာယ္ မ်ာျပားပါသည္။ ေဆာက္လုပ္သမားတုိ႔သည္ ကြန္ကရစ္ႏွင့္ သံမဏိစတည့္ အေဆာက္အအံု ပစၥည္းျဖင့္ ေအာက္ခံပတ္ထား၍ အဆုိပါ ျပႆနာမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆုိလုိက္ပါသည္ဟု ပရုိဂ်က္ မန္ေနဂ်ာက ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ယႏွစ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲတြင္ကူမင္-စြန္းမင္အျမန္ေျပးလမ္းသည္တရုတ္ႏုိင္ငံရွိတုတိယအေႏွး ဆံုးေသာ အျမန္ ေျပးလမ္းျဖစ္သည္ဟု AutoNaviMapက ေရြးခ်ယ္ခဲ့လုိက္ပါသည္။ ယခုဆုိေနေသာ ကူမင္း-စြန္းမင္ အျမန္ေျပးလမ္းကမူ လမ္းအသစ္ျဖစ္ရံုသာမက ယူနန္ ျပည္နယ္၏ အက်ယ္ဆံုေသာ အျမန္ေျပးလမ္းလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤလမ္းသည္ ဒီဇင္ဘာလ၃၁ရက္ေန႔မွစ၍ ဖြင့္ၿပီးေနာက္ ၾကာရွည္ေသာ ကားပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသည္ဟုသတင္းအရ သိရွိရပါသည္။

ေရွာင္လံုအျမန္ေျပးလမ္း တုိးခ်ဲ႕ပရုိဂ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကားလမ္းကြန္ရက္ထဲရွိ G85 (ခြၽန္ခ်င့္-ကူမင္း)G56(ေဟာင္က်ဳိး-ေရလီ)G60(ရွမ္ဟဲ-ကူမင္း) အျမန္ေျပးလမ္း ယူနန္ ျပည္နယ္ထဲ၏ အပုိင္းတစ္ပုိင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္