တိန္းကန္သည္ ငါးဖမ္းခ်ိန္သုိ႔ ဝင္ေရာက္

2016-09-14 10:46 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

507b9d1afd011942198c52

507b9d1afd011942199253

70272159630660973

507b9d1afd0119421aab62

507b9d1afd0119421ad001

တိမ္းကန္သည္ ငါးဖမ္းခ်ိန္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ယႏွစ္တြင္ ငါးဖမ္းေလွ အေရအတြက္မွာ (၁၀၇၀)ခန႔္ ရွိ၍ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ငါးဖမ္းေလွ အေရအတြက္ ထက္ မ်ားျပားပါသည္။

507b9d1afd01194219b557

507b9d1afd01194219c058

507b9d1afd0119421abe63

507b9d1afd0119421abe00

507b9d1afd01194219d55b

507b9d1afd01194219db5c

507b9d1afd01194219e15d

ယႏွစ္ တိမ္းကန္တြင္ ငါးဖမ္းခ်ိန္သည္ ႏွစ္ပုိင္း ခြဲျခားပါသည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၂၄ရက္ေန႔ အထိ ငါးႀကီးမ်ားကုိ အဓိကဖမ္းၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ေငြေရာင္ငါးႏွင့္ပုစြန္မ်ားကုိ ဖမ္းမည္ ျဖစ္ ပါသည္။

507b9d1afd01194219eb5e

507b9d1afd01194219f35f

507b9d1afd01194219f860

507b9d1afd01194219fd61

တိန္းကန္ငါးမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ဝယ္ယူႏုိင္သနည္း။

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ တိန္းကန္ငါးမ်ားကုိ ငါးဖမ္းခ်ိန္၌ ေရာင္းစံုယူနန္·ကူတိန္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးၿမိဳ႕၊ စတုရန္းမီတာ (၄၈၀၀)ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းသည့္ငါးျပပြဲ တြင္ ဝယ္ႏုိင္ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္