သက္တမ္္းကုန္ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားကို တူးေဖာ္ခြင့္ယာယီရပ္ဆုိင္း

2016-08-03 18:10 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

玉石

ဖားကန္႔ေဒသတြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

လိုင္စင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ ကြက္မ်ားကို သက္တမ္းထပ္မံ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ တူး ေဖာ္ခြင့္ ယာယီ ရပ္ဆိုင္္းလိုက္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဖားကန္႔၊ လံုးခင္း၊ မုိးညႇင္း၊ မိုင္း႐ွဴး၊ ခႏၲီး စသည့္ ရတနာနယ္ေျမမ်ားရိွ ပုဂၢလိကပိုင္ အစိုးရႏွင့္အက်ဳိးတူ တူးေဖာ္ေနသည့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားအားလံုးကို တူးေဖာ္ခြင့္လိုင္စင္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈမ်ား ယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရ အကူးအေျပာင္း ကာလလြန္ခဲ့သည့္ လမ်ားကတည္းက ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

‘‘လိုင္စင္သက္တမ္း ကုန္ တာနဲ႔ သက္တမ္းထပ္တိုးမေပး ေတာ့ဘူး။ ပုဂၢလိက လုပ္ကြက္ ေတြေရာ၊ အက်ဳိးတူ လုပ္ကြက္ ေတြေရာ အားလံုးကို ယာယီရပ္ နားဆိုၿပီးေတာ့ တူးေဖာ္ ခြင့္ရပ္ ဆိုင္းတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ပုဂၢလိကပိုင္ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္က သက္တမ္း ကုန္ရန္ သံုးလအလိုတြင္ အသိ ေပးအေၾကာင္းၾကားကာ ေလလံ စနစ္ျဖင့္ သက္တမ္း တိုးေပးခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခါ ထပ္မံသက္ တမ္းတိုးေပးျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ရပ္ ဆိုင္းလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆို သည္။

အစိုးရ၏ မူဝါဒ အေျပာင္း အလဲအရ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့နည္း သက္ သာေစရန္၊ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္ မ်က္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ် ရန္ႏွင့္ ေက်ာက္ စိမ္း ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈမ်ား ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ ယာယီရပ္နားျခင္းျဖစ္ ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ဆိုသည္ကို အတိအက်မသိရေသးဘဲ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒသစ္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းၿပီးခ်ိန္မွသာ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳဖြယ္ရွိသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ အတြင္းက ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ ေသာ္လည္း လက္ရွိအထိ နည္းဥပေဒထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေပ။ လက္ရွိ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ တြင္ အဆိုပါ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ ကို ထပ္မံျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း ဖြယ္ရွိေနၿပီး ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒ၌ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္ခ်ထားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကထားကာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒသစ္ အရ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ား ခ်ထားေပးရာတြင္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ မ်ား ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝထိခိုက္ႏိုင္မႈ ဆုိင္ရာစစ္တမ္းမ်ား စနစ္တက် ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ အမ်ားအျပားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ် ထားေပးဖြယ္ရွိသည္ဟု ဝန္ႀကီး ဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာ သည္။

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ား ထပ္မံတိုးေပးျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း စတင္ ခါစက လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ နစ္နာမႈမ်ားရွိေနၿပီး ၎တို႔၏ နစ္နာမႈ မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနထံ စာတင္ေတာင္း ဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ေက်ာက္ မ်က္အသင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘တခ်ဳိ႕ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကြက္ ေတြက်ေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ကုန္က်စရိတ္မ်ား ထားတာ ရွိတယ္။ အခုမွ တူးလက္စကို ရပ္ နားခိုင္းေတာ့ နစ္နာတာမ်ဳိး ရွိ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဒုဥကၠ႒ဦးျမင့္ဟန္က ေျပာသည္။ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ခြင့္ လိုင္စင္မ်ား သက္တမ္းထပ္မံ တိုး ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တရား ဝင္ ေၾကညာထားျခင္း မရွိေသး ေသာ္လည္း သက္တမ္းကုန္ဆံုး မည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုခ်င္းစီ သို႔အ ေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ၿပီး လုပ္ကြက္သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ေပးေတာ့ မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားကာ ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း မွ တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ ဖားကန္႔၊ လံုးခင္း၊ မိုးညႇင္း၊ မိုင္း႐ွဴး၊ ခႏၲီး စသည့္ရတနာေျမမ်ားတြင္ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ ၁၆,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္အက်ဳိးတူ တူးေဖာ္ ေရး လုပ္ကြက္မ်ားအျဖစ္ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲ ခ်ထားေပးၿပီး လုပ္ငန္းသက္တမ္း မ်ားကို ေယဘုယ် အားျဖင့္ သံုး ႏွစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ပုဂၢလိ က တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားကို တစ္ဧက အက်ယ္တြင္ သတ္မွတ္ လုပ္ကြက္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ လုပ္ ကြက္ဟူ၍ ခြဲျခားကာ ေလလံစနစ္ ျဖင့္ ခ်ထားလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ ၿပီး အစိုးရႏွင့္ အက်ဳိးတူ တူးေဖာ္ ေရးလုပ္ကြက္မ်ားမွာမူ ဧက အက်ယ္အဝန္း မသတ္မွတ္ဘဲ ေနရာလစ္လပ္မႈအေပၚ မူတည္ကာ ခ်ထားေပး ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိ သည္။

ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားကို သက္တမ္း ထပ္မံမတိုးေပးေတာ့ဘဲ ယာယီ ရပ္ဆိုင္းသည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ မ်ားအတြင္း လုပ္ကြက္အမ်ားစု ရပ္နားဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက သံုးသပ္သည္။By ေမာင္တာ

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္