သကြမ္း ဥယ်ာဥ္၏ ေရာင္စံု Ferris Wheel

2016-06-27 16:02 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

သကြမ္း အေဆာက္အအံု ဥယ်ာဥ္သည္ တီန္းကန္ (ကူမင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေန ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ၂ ကီလုိမီတာခန႔္ ကြာေဝးပါသည္။) ေဘးနားတြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ မင္မင္းဆက္ ဟုန္ဝူပထမႏွစ္ (ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၃၆၈ ခုႏွစ္) တြင္ ထူေထာင္္ ခဲ့ပါသည္္။ ဥယ်ာဥ္္ ထဲတြင္ သကြမ္း အေဆာက္အအံုသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံု ေလးခု (ဟြမ္ဟက္ အေဆာက္အအံု၊ ရြက္ယမ္း အေဆာက္အအံု၊ ထိမ္ဝမ္ေက အေဆာက္အအံု) ထဲတြင္ ပါဝင္ ပါသည္္။ ဥယ်ာဥ္သည္ ေန႔တုိင္း မေန႔ ၇ နာရီမွ ညေန ၁၈ နာရီအထိ ဖြင့္္ ဝင္ေၾကးသည္ တစ္ေယာက္လွ်င္္ ယြမ္ ၂၀ ေကာက္ခံပါသည္၊ သကြမ္း အေဆာက္အအံုသုိ႔ တက္ခ်င္လွ်င္္ လူတုိင္း ၂ ယြမ္ ထပ္ေပး ရမည္။

195149r5qiieku7e7uucq9

သကြမ္း အေဆာက္အအံု ဥယ်ာဥ္မွ ေရာင္စံု Ferris Wheel

195205tq49hgss8o5q08ss

သကြမ္း အေဆာက္အအံု ဥယ်ာဥ္မွ ေရာင္စံု Ferris Wheel

195211zmm0cruu8dudmyfm

သကြမ္း အေဆာက္အအံု ဥယ်ာဥ္မွ ေရာင္စံု Ferris Wheel

195232mavkt44486ijs9a6

သကြမ္း အေဆာက္အအံု ဥယ်ာဥ္မွ ေရာင္စံု Ferris Wheel

165233gk9wht6rn73qxqmz

သကြမ္း အေဆာက္အအံု ဥယ်ာဥ္မွ ေရာင္စံု Ferris Wheel

165233w30sw4ft4aarsfj2

သကြမ္း အေဆာက္အအံု ဥယ်ာဥ္မွ ေရာင္စံု Ferris Wheel

165234bbpb999bt16ot9s0

သကြမ္း အေဆာက္အအံု ဥယ်ာဥ္မွ ေရာင္စံု Ferris Wheel

165234kww1mmj1w199pojd

သကြမ္း အေဆာက္အအံု ဥယ်ာဥ္မွ ေရာင္စံု Ferris Wheel

165235k0jaqy04a5ayajq0

သကြမ္း အေဆာက္အအံု ဥယ်ာဥ္မွ ေရာင္စံု Ferris Wheel

165235zeugshpvud1v6jeo

သကြမ္း အေဆာက္အအံု ဥယ်ာဥ္မွ ေရာင္စံု Ferris Wheel

170129l2cs117nsarn1ngy

သကြမ္း အေဆာက္အအံု ဥယ်ာဥ္မွ ေရာင္စံု Ferris Wheel

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္