ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွစ၍ ကူမင္း ရထားလမ္းဌာနက ေႏြဦးပြဲေတာ္ အတြင္း ခရီးစဥ္ လက္မွတ္ အခ်ဳိ႕ ကုိ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်

2016-01-06 11:18 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

ေရာင္စံုတိမ္တံတားလဲ့ေရႊရည္ရထားလမ္း ခရီးစဥ္ အခ်ဳိ႕ကုိ ျပဳျပင္ တုိးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သည့္ အေျခအေနမ်ား အတုိင္း မီးရထား အမွတ္စဥ္ K၁၆၅ (ရွီးအန္း - ကူမင္း)၊ အမွတ္စဥ္ K၁၆၆ (ကူမင္း - ရွီးအန္း)၊ အမွတ္စဥ္ K၁၅၀၄ (ဝူလူမႈခ်ီ - ကူမင္း)၊ အမွတ္စဥ္ K၁၅၀၂ (ကူမင္း - ဝူလူမႈခ်ီ)၊ အမွတ္စဥ္ K၂၂၈၆ (ကူမင္း - ခ်မ္ခြၽင္း)၊ အမွတ္စဥ္ K၂၂၈၈ (ခ်မ္ခြ်င္း- ကူမင္း) မ်ားပါဝင္သည့္ ရထား ခရီးစဥ္ လက္မွတ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ေန႔ (၆) နာရီ မွ ၆ရက္ေန႔ နံနက္ (၈) နာရီအထိ ေႏြဦးပြဲေတာ္အတြင္း ခရီးစဥ္ လက္မွတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္ေသာ ရထား ခရီးစဥ္လက္မွတ္ ေရာင္းခ်သည့္အခ်ိန္ကုိ ဝက္ဘ္ဆုိက္ (http://www.12306.cn/mormhweb/) သုိ႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (၁၂၃၀၆)ကုိ စံုစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း ၃ ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္း မီးရထားဌာနမွ သတင္းအရ သိရွိရပါ သည္။

ခရီးသည္မ်ားသည္ ခရီးစဥ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ဦးစားေပး၍ ဝက္ဘ္ဆုိကတြင္္ (http://www.12306.cn/mormhweb/) ဝယ္ယူေၾကာင္း၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ ခရီးမထြက္မီ ရထား ခရီးစဥ္ လက္မွတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ကဒ္ကုိ ကုိင္ေဆာင္ရာ လံုေလာက္ ေသာ အခ်ိန္ကုိ က်န္ရိ္သည္ဟု မီးရထားဌာနအေနႏွင့္ သတိေပးသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္